Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2002_aktuelt_img_007

Adm.dir. i Econa | nina@econa.no

Innsikt gjør oss bedre

Hvordan blir de neste dagene, ukene og månedene er spørsmålene vi har stilt oss i to måneder nå. Norge preges av stor usikkerhet, noe som har endret tankene, jobbene og refleksjonene våre. Hva forteller vi om denne krisen i etterkant, når vi etter hvert begynner å leve som før? Er det folketomme gater, uvirkelige tall på syke og døde og antall permitterte og arbeidsledige? Eller er det læring, kvantespranget i digital kompetanse, effektive hjemmekontor og nye ideer?

I Econa har vi lært mye om hvordan vi raskt kaster oss rundt for å svare på det som er viktigst for medlemmene i krisetider. Vi har påvirket politikernes krisepakker og lyttet til medlemmer. All innsikt gjør at vi kan ta de rette grepene. Vi trenger fremdeles mer innsikt og vil tettere på dere. Derfor er jeg utrolig glad for at vi i vår har fått møtt alle 14 lokalkontorer. Jeg vil påstå at vi har møtt et tverrsnitt av våre medlemmer, og jeg tar av meg lua for den utrolige innsatsen som legges ned.

Før jeg ble leder i Econa satt jeg selv i styret i Econa Oslo og Akershus. Men etter disse besøkene forstår jeg bedre hvorfor dere agerer som dere gjør. Stavanger har andre utfordringer enn Bodø, Trondheim har et annet medlemsgrunnlag enn Moss, Tromsø har stort studentfokus og Drammen har jobbet hardt for medlemsvekst. Vi tar med oss alle ulike erfaringer, og nevner tre medlemstilbud vi nå styrker:

Arbeidsliv. Det er mange spørsmål rundt arbeidsrettslige temaer. Derfor styrker vi vårt juridiske tilbud og ansetter ytterligere én jurist.

Karriereutvikling. Mange må tenke nytt og annerledes rundt sin karriereutvikling. Karrieresenteret skal bli det viktigste steder for økonomer i Norge når de trenger råd om jobbsøking, mentoring, coaching, kurs og faglig veiledning. Med Econa i ryggen skal medlemmer kunne eskalere sin karriereutvikling. Vi ønsker å bidra til at det er en Econa-økonom som kommer i posisjon til å ta ansvar og som får de nye jobbene i en tøff konkurransesituasjon

Magma, tidsskriftet du sitter med, skal fremdeles ha faglig oppdatering som kjerne, men skal gjøres enda mer tilgjengelig og leservennlig. Du leser nå det viktigste tidsskriftet du som økonom har for å holde deg faglig oppdatert. Fortsett med det. Oppdatert kompetanse er viktigere enn noensinne.

Verden kommer til å være annerledes etter koronakrisen. Bidraget fra økonomer vil være sentralt for å få fart på samfunns- og næringsliv igjen. Vi i Econa skal bidra til at medlemmene kan ta på seg ledertrøya for å skape vekst og nye forretningsmuligheter. Dette er det vi økonomer er best til.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS