Magma topp logo Til forsiden Econa

Charlotte Hartvigsen Lem er redaktør i Magma.

Investering med god avkastning

I år begynner i underkant av 4500 studenter på sitt økonomstudium. Søkertallet til disse plassene var stort. Det var mer enn fem ganger så mange søkere som tilgjengelige studieplasser. Det har gjort opptakskravene betydelige.

Den store interessen er forståelig. Uttrykket om at siviløkonomen er som poteten, viser seg å være riktig når man ser den store bredden av ulike jobber og oppgaver siviløkonomer beskjeftiger seg med. De finnes i alle bransjer, og med et stort antall varierende stillingsbeskrivelser. Bredden av jobbtitler i medlemsregisteret til Siviløkonomene vitner om et uendelig antall muligheter, når man kombinerer siviløkonomutdanningen med egne interesser.

Siviløkonomer trives dessuten i jobbene sine. Arbeidsmarkedsundersøkelsene fra utdanningsinstitusjonen konkluderer med at tilnærmet alle får jobber de mener er relevante for utdanning og interesser. I tillegg vurderer kandidatene utviklingsmulighetene som store. Gjennomsnittsstartlønnen har også økt jevnt, og de nylig uteksaminerte uttrykker at de er fornøyde med betingelsene de blir tilbudt. I et marked der stillingsutlysningene blir færre, er det en betydelig kvalitet å ha en kompetanse som er bredt etterspurt.

Siviløkonomenes arbeidsoppgaver gir altså utvilsomt store personlige muligheter. Men siviløkonomer kan også skape muligheter i et samfunnsmessig perspektiv. Mange sitter i beslutningsposisjoner, og har muligheter til å endre både bedriften de arbeider i og samfunnet rundt oss.

Dette ansvaret tar tusenvis av siviløkonomer hver dag gjennom jobben de gjør. De bidrar dessuten med sin kompetanse langt utover sitt yrkesaktive liv. Kunnskapen deres er nemlig sterkt etterspurt rundt om kring i frivillige lag og organisasjoner, i politikk og i organisasjonsliv.

Utdanningsinstitusjonene gir et viktig bidrag i å utvikle siviløkonomene til viktige samfunnsborgere. Til forskjell fra sammenliknbare lands økonomutdanning, som i større grad er rene business-grader, inneholder den norske siviløkonomutdanningen en større andel samfunnsøkonomi, som gjør flere i stand til å sette ting i sammenheng. Utdanningen inneholder også en økende andel fag som direkte omhandler næringslivsetikk.

Det er altså på høy tid å slå hull på myten om «blårussen», som bare tenker profitt og kortsiktig; en karakteristikk ofte gjentas når økonomer skal beskrives.

Med dagens lave rentenivå i banken og høye risiko i aksjemarkedet finnes det knapt bedre investeringsråd enn å starte på en utdannelse - kanskje særlig et studieløp som siviløkonom. Det gir god avkastning både for den enkelte, og for samfunnet vårt.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS