Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1707_aktuelt_10_img_006

magma@fagbokforlaget.no

Ja takk – begge deler

Først var det nærmest frivillig. Etter hvert kom de regnskapsmessige rapporteringskravene, som i stor grad gjorde det til en papirøvelse. Så ble lovverket stadig mer omfattende, og i takt med det har bedrifter de senere årene fått et stadig mer bevisst forhold til sitt samfunnsansvar. Forskere har i flere år fulgt utviklingen, og konkluderer nå med at mange av de bedriftene som tar sitt samfunnsansvar på alvor, ofte gjør det på en lønnsom måte.

Begrepet samfunnsansvar har ingen entydig definisjon. Oppsummert handler det om hvordan bedrifter skaper verdier, samtidig som de forvalter alle sine ressurser slik at de negative effektene på miljø og samfunnet rundt dem minimeres. 

I hovedsak er det tre drivere som gjør at bedrifter tar aktivt samfunnsansvar: Bedriftenes egne moralske kompass, de forretningsmessige kravene til lønnsomhet og de de lovmessige reguleringene. Både internasjonalt og lokalt har ulike organisasjoner laget retningslinjer og prinsipper med mål om å konkretisere begrepet. Blant de viktigste internasjonale reguleringene i dag regnes FNs menneske­rettighetserklæring, ILOs kjernekonvensjoner, OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper og internasjonale regnskapsmessige rapporteringskrav til hvordan samfunns- og miljøansvar håndteres. Samtidig endres det lokale lovverket i stadig flere land.

En viktig katalysator for denne utviklingen er de økte forventingene bedrifter stilles overfor fra sine interessegrupper. Kunder, leverandører, aksjonærer og investorer stiller krav på en helt annet måte enn for bare få år siden. Og når aksjemarkedet stiller nye krav, som de gjør i økende grad, legger mange bedrifter øret tett til bakken. Disse interessentene har stor påvirkningskraft.

For å tekkes ulike interessegruppers krav og forventninger er det altså viktig å fremstå som ansvarlig. Men for stadig flere er det viktig å også være – og agere – ansvarlig. Det kan også skyldes at det å drive ansvarlig vises på bunnlinjen. I artikkelen «Er samfunnsansvar lønnsomt?» gjennomgår Jakob Utgård forskning som ser på sammenhengen mellom ansvarlig drift og inntjening. Konklusjonen er at mange velger å fokusere på bærekraft, nettopp fordi det bidrar til lønnsomhet. Dette poenget er et gjennomgående tema i dette nummeret.

Lønnsomhetsperspektivet får noen av bærekrafts-puritanerne til å snurpe sammen munnen. For dem skurrer ordet «profitt» når det settes sammen med «moral». Uansett hva man mener om overskudd som styringsmål er det vanskelig å forstå denne skepsisen.

Store, kollektive bærekrafts-utfordringer krever kollektive løsninger. Men alle er tjent med at hver enkelt bedrift driver på en ansvarlig måte. Med profitt som drivkraft, oppnås både samfunnsmessig og økonomisk bærekraft. Med andre ord, vinn-vinn.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS