Banner top Til forsiden Econa

Jakob Utgård

Jakob Utgård er stipendiat ved Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI.
Mangler bilde

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS