Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan Aastveit

Jan Aastveit er partner i Fagavdeling Revisjon og Regnskap, KPMG. Han er statsautorisert revisor og siviløkonom, og har praksis fra revisjon av store og små foretak , samt fra Hydro
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS