Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan Grund

Jan Grund er utdannet som cand.oecon. i sosialøkonomi fra Universitetet i Oslo og er professor i offentlig administrasjon ved BI. Tidligere har han vært tilknyttet flere regjeringer som rådgiver, og han har vært og er leder for en rekke offentlige utvalg. Grund har utgitt ti bøker og et stort antall artikler. Fra 2008 er Grund rektor ved Høgskolen i Akershus.

Jan Grund

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS