Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan H.E. Wiese

Jan H.E. Wiese er seniorrådgiver i HR Norge og praktiserer bredt innen HR-faget, med spesialfelt individuell lederstøtte og ledelsesutvikling. Han er utdannet som musiker og har yrkesbakgrunn som oboist og komponist. Gründer av selskapene Learnexpander AS og Prodvance AS.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS