Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan Ivar Fredriksen

Jan Ivar Fredriksen er dosent ved Handelshøyskolen ved Høgskolen i Sørøst-Norge HSN, Institutt for Industriell Økonomi, Strategi og Statsvitenskap. Hans arbeidsoppgaver er innen undervisning, forskning og veiledning i markedsføring og varehandelsledelse. Han har hovedfag i markedsføring og doktorgradskurs i organisasjon og ledelse. Fredriksen har praktisk erfaring fra dagligvare- og faghandel, bank, helseforetak, og eiendom, samt 26 år med utdanning av medarbeidere og ledere til varehandelen.

Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS