Magma topp logo Til forsiden Econa

Jan Svennevig

Jan Svennevig er professor i kommunikasjon ved Handelshøyskolen BI. Han forsker på tverrkulturelle samtaler og på elektronisk kommunikasjon i arbeidslivet. Han har blant annet skrevet boka Språklig samhandling. Innføring i kommunikasjonsteori og diskursanalyse, Cappelen 2001. 3
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS