Magma topp logo Til forsiden Econa

Geir Lunde er økonom ved ECON Senter for økonomisk analyse.

Japan -- enda en nedtur

Japan opplever en ny økonomisk nedtur som følge av problemene i internasjonal økonomi. På kort sikt har japanske myndigheter ingen mulighet til å stoppe nedgangen. Japanerne må bare håpe på at det internasjonale tilbakeslaget blir kortvarig, slik at de unngår en dramatisk nedgang. Selv med et internasjonalt omslag er det ikke håp om annet en moderat vekst i japansk økonomi de nærmeste årene. Strukturelle tiltak og nødvendige omstillinger vil dempe veksten.

av Geir Lunde

TI ÅR MED NEDTUR

Japan opplever på nytt problemer i sin økonomi etter ti år med nesten sammenhengende økonomisk motbakke. Utviklingen i aksjemarkedet og industriproduksjonen kan illustrere dimensjonen på problemene i Japan i denne perioden. Siden 1990 (frem til november i år) har det japanske aksjemarkedet falt med 40 prosent når det korrigeres for utbetalt utbytte. I samme periode har amerikanske aksjer steget med over 300 prosent målt på samme måte, mens kursene i Europa har gått opp med 150 prosent. Industriproduksjonen i Japan ligger nå 10 prosent lavere enn nivået i 1990, mens amerikanerne til sammenligning har oppnådd en vekst på nesten 50 prosent og tyskerne har hatt en oppgang på 20 prosent.

DRAMATISK NEDGANG I ÅR

I nesten hele år er det kommet svake tall for japansk økonomi. Dette er selvsagt ikke blitt bedre etter terrorangrepet 11. september. Både eksporten og industriproduksjonen har falt dramatisk siden begynnelsen av året. Industriproduksjonen lå i september 15 prosent lavere enn i desember i fjor, mens eksporten lå nesten 10 prosent lavere.

En rekke selskaper rapporterer om dramatisk fall i inntjeningen. Mange er blitt tvunget til å skjære ned på antall ansatte, slik at arbeidsledigheten har økt markert. Høyere ledighet og svake og til dels fallende inntekter i husholdningene fører til at privat forbruk og også boliginvesteringene utvikler seg svakt. Som om dette ikke skulle være nok, viser også offentlig etterspørsel en fallende tendens.

INGEN LYSNING I SIKTE

I motsetning til mange andre land har ikke Japan mulighet til å sette inn tiltak for å stimulere den økonomiske utviklingen på kort sikt. Pengemarkedsrentene ligger allerede nær null, mens obligasjonsrentene ligger så vidt over én prosent. Stort budsjettunderskudd hindrer også japanerne i å stimulere gjennom finanspolitikken. Japanerne må nå bare holde pusten og håpe på at den internasjonale nedgangen ikke blir langvarig. Blir den det, kan Japan stå foran en dramatisk periode med økende antall konkurser, nye og større problemer i finansnæringen og raskt økende ledighet.

figur

Figur 1 Utviklingen i Japans eksport

Selv med et positivt internasjonalt omslag er det ikke utsikter til annet enn en meget moderat oppgang i japansk økonomi. Strukturelle endringer vil holde ledigheten høy og bremse veksten de nærmeste to til tre årene. Først deretter er det håp om en raskere oppgang, men det forutsetter at japanerne gjennomfører de tiltakene som regjeringen har annonsert, for athele næringslivet skal bli mer effektivt enn i dag.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS