Magma topp logo Til forsiden Econa

Jarle Eid

Jarle Eid er dr.psychol., professor i arbeids- ogorganisasjonspsykologi ved Institutt for samfunnspsykologi vedUniversitetet i Bergen og orlogskaptein i Sjøforsvarets Sanitet.Faglige interesser og forskningsområder er operativ psykologi,ledelsespsykologi og teamutvikling. Studier av stress og mestringetter kritiske hendelser og ulykker, organisasjons- ogledelsespsykologi.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS