Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1703_forening-30_img_017

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Jævla blåruss

Nylig la en rekke kjendiser ut bilder av seg selv i sosiale medier iført en genser påtrykt «Jævla homo». Målet var å ødelegge begrepet som skjellsord. Er det på tide at økonomer lager sin egen genser?

Nå er det muligens blitt slik at de fleste økonomer faktisk er rødruss, men likevel henger begrepet blåruss igjen som en populær måte å snakke nedsettende om økonomenes samfunnsbidrag på. Et enkelt avissøk viser også at bruken av uttrykket har eksplodert siden 2000.

En av de viktigste ideene en vordene økonom må lære seg, er tanken om alternativkostnad. Alt har en nytte og en kostnad. Og siden samfunnet, bedriften eller familien kun har tilgang på en gitt mengde ressurser, må vi prioritere bruken av disse på en måte som maksimerer nytten.

Skal familien ta den turen til Thailand nå, eller skal vi bruke pengene på å pusse opp hybelen i kjelleren i håp om fremtidige inntekter? Skal vi investere i sykehus? Eller kanskje bruke pengene på å få mer privatøkonomi i skolens læreplan? Hva med de eldre? Og hvor mye vil det egentlig koste å bygge ut E16?

Denne typen spørsmål om hvordan vi skal prioritere de begrensede ressursene våre best mulig, er blårussens område. Spørsmålene er mange og ofte uten entydige fasitsvar. Men alternativet til å stille spørsmålene er å bruke ressursene i blinde, og dermed få mindre igjen for dem enn vi kunne.

Med litt mer blårussmentalitet kunne kanskje Statens vegvesen unngått at nye E16 plutselig ble tre milliarder kroner dyrere fordi man hadde glemt å regne med drifts- og kapitalkostnader for bomstasjonene, slik Bergens Tidende nylig kunne fortelle om.

Hadde vi levd i en verden med uendelig tilgang på ressurser, hadde vi ikke trengt økonomer. Dessverre (eller kanskje heldigvis for Econas 21 000 medlemmer) er verden ikke slik, og hver eneste dag er vi alle nødt til å ta beslutninger om hvordan vi skal prioritere ressursbruken vår.

De som slenger rundt seg med blårussbegrepet, bruker det som en sekkepost hvor de lettvint legger alt de ikke liker eller er uenig i. Det er på tide at vi tar i forsvar verdien av gode økonomiske vurderinger. Og det er på tide at vi avkrever kritikerne alternativer. Er de prinsipielt uenige i at vi skal gjøre beregninger før vi bruker penger? Eller er de uenige i enkelte premisser? I så fall hvilke? Og hva foreslår de i stedet?

Alternativkostnaden for samfunnet dersom det ikke fantes blåruss, tør jeg ikke regne på.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS