Magma topp logo Til forsiden Econa

Jean Jaminon

Jean Jaminon er førsteamanuensis emeritus ved Handelshøgskolen iBodø. Han arbeider med nærlingslivsetikk. Alle tre er medarbeidereved Senter for økologisk økonomi og etikk, Handelshøgskolen iBodø.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS