Magma topp logo Til forsiden Econa

Jo Albertsen Saakvitne

Jo Albertsen Saakvitne er doktorgradsstipendiat ved Institutt for Finans ved Handelshøyskolen BI. Han forsker på finansielle friksjoner, markedsdesign og markedsmanipulasjon. Han er siviløkonom og har tidligere jobbet i Norges Bank.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS