Magma topp logo Til forsiden Econa

Jørn Bue Olsen

Jørn Bue Olsen er bedriftsrådgiver i ledelse, organisasjon og næringslivsetikk. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH, har erfaring som produktutvikler i industrien, har videreutdanning bl.a. ved UiO/NFR (sosiologi og etikk) og ved NHHs høyere avdeling. Bue Olsen arbeider nå med en doktorgrad i «Ledelse og næringslivsetikk» tilknyttet Handelshögskolan ved Göteborgs Universitet.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS