Magma topp logo Til forsiden Econa

Jørn K. Rognes

Jørn K. Rognes har en Ph.D fra Northwestern University og erprofessor ved Institutt for strategi og ledelse ved NHH. Hansfaglige interesser er bl.a. forhandlinger, konfliktledelse ogmegling.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS