Magma topp logo Til forsiden Econa

Jørn Rattsø

Jørn Rattsø er professor i samfunnsøkonomi ved NorgesTeknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU). Han har ledet enrekke utredningsutvalg for regjeringen, og har publisert myeforskning om offentlig styring og ressursbruk.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS