Magma topp logo Til forsiden Econa

Dr. Johanne Grosvold

Dr. Johanne Grosvold er ansatt som foreleser ved School of Management ved Universitet i Bath, England. Hennes forskning omhandler eierstyring og selskapsledelse med særlig fokus på styresammensetning, kvinnerepresentasjon og styrets komitéstruktur. Hun har mottatt priser for sin forskning både fra The Academy of Management og The International Association of Business and Society.

Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS