Magma topp logo Til forsiden Econa

Jon Reiersen

Jon Reiersen er dr.polit. (samfunnsøkonomi) fra Universitetet i Oslo og er ansatt som førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Buskerud. Hans forskningsinteresser er knyttet til økonomisk analyse av institusjoner i arbeidsmarkedet både i rike og fattige land.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS