Magma topp logo Til forsiden Econa

Jonas Andersson

Jonas Andersson er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og medarbeider ved Senter for skatteforskning ved NHH. Andersson har arbeidet med utvikling og anvendelse av statistiske metoder innenfor økonomifaget, herunder spesielt tidsrekkeanalyse.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS