Magma topp logo Til forsiden Econa

Jøril Mæland

Jøril Mæland er førsteamanuensis og instituttleder ved Institutt for finans, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun har forsket på problemstillinger innenfor investeringsanalyse og kontraktsteori.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS