Magma topp logo Til forsiden Econa

Jorunn Tharaldsen

Jorunn Tharaldsen er Ph.D. og sjefingeniør i Petroleumstilsynet. Hun har tidligere vært forskningsleder hos Iris, og forskningsinteressene e er organisasjonsperspektivet av sikkerhetskultur og HMS-arbeid.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS