Magma topp logo Til forsiden Econa

Jostein Lillestøl

Jostein Lillestøl er professor i statistikk ved Institutt for foretaksøkonomi ved Norges Handelshøyskole (NHH) og medarbeider ved Senter for skatteforskning ved NHH. Lillestøl har tidligere arbeidet med teoretiske og anvendte problemstillinger på mange felt, herunder revisjon, risikoanalyse og kvalitetsstyring.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS