Magma topp logo Til forsiden Econa

Kan du √łke verdien av studiene dine?

figur-author

Veien frem til å bli Econamedlem er belagt med mange studieår, en lang rekke eksamener, tidlige morgener på forelesning og tusenvis av leste sider med faglitteratur. Men en dag står du der de andre har stått – med vitnemålet i hånden – og livet foran deg.

De aller fleste har en slags plan om hva denne utdanningen skulle gjøre for dem – et karrieremål. Hva var ditt? Ble du overrasket underveis, og kanskje endret kurs? Var målet å få fordype deg faglig, eller ville du bli generalist? Lever du for å jobbe, eller jobber du for å leve?

Som økonomer har vi vært gjennom samme utdanning, men vår faglige ballast gir nesten uendelig med forskjellige jobbmuligheter. Men yrkeslivet er langt og livsfasene ulike. Derfor er det viktig å ha et løpende bevisst forhold til hvordan utdanningen din kan skape verdi i livet. Karriere handler både om å ha til salt i grøten og ha et yrkesliv som gir utfordringer, mestringsfølelse og glede.

De siste årene har det vært arbeidstakers marked. Oppdatert og relevant kompetanse er en strategisk faktor for bedrifter, og karriereutvikling var i ferd med å bli like viktig for arbeidsgiverne som for arbeidstakerne. Hva kunne man som arbeidsgiver gjøre for å tilrettelegge for at hver enkelt ansatt fikk det kompetanse­påfyllet og den motivasjonen som sikret at viktige ansatte ble værende?

Koronakrisen har imidlertid endret mye. Det er rekordmange permitterte og arbeidsledige, og mange føler stor usikkerhet for fremtiden. Arbeidsgivere har fullt opp med å håndtere løpende drift, og det er vanskeligere å tenke strategisk.

Karrierehåndtering i koronaens tid krever en ny innsikt, og kanskje nye mål, sammenliknet med karriereplanen du hadde for et år siden. Kanskje er den beste karriereplanen akkurat nå å ta godt vare på jobben du har? Samtidig er det i krisesituasjoner at det åpner seg nye muligheter.

Uansett er endringsvilje og evne til å forandre seg viktig. Endringskompetanse har vært avgjørende i månedene vi har lagt bak oss, og vil være avgjørende også i tiden som kommer. Faglig kunnskap er også fremdeles viktig, men sikrer du at den er oppdatert og relevant, er den ballasten ditt beste karriere­verktøy – uansett på hvilket steg i karrierestigen du står.

Karriereplanlegging er et langdistanseløp. Benytt dette nummeret til å hente ny kunnskap og inspirasjon, både til ditt eget karriereløp, eller som leder for andre. Utdanningen din var i sin tid en viktig investering. Oppdatert kompetanse øker muligheten for å skape enda større verdier i eget liv i fremtiden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS