Magma topp logo Til forsiden Econa

Ane Tronstad studerer, og sitter som leder for Econas studentstyre ved TØH. Hun er også representantskapsmedlem i Econa.

Kan ledelse læres kun gjennom teori?

figur

Økonomi og ledelse er et av de mest populære studiene i landet, og forskning viser at siviløkonomer har flere lederstillinger i norsk næringsliv enn noen annen høyere utdanning. Etter en femårig utdanning innen økonomi og ledelse er det ingen tvil om at man er mer enn godt nok rustet med kunnskap om både ledelsesfag og økonomi. Men selv om man etter endt utdanning har blitt en kløpper på å lese og tilegne seg kunnskap, har man samtidig klart å opparbeide seg de forutsetningene som trengs for å bli en god leder? Eller er det grunnlag for å påstå at ledelse ikke er noe som kan læres, men heller noe som tilegnes gjennom praktisk utøvelse eller til og med gjennom genetiske forutsetninger?

I dette privilegerte landet vi bor i, får de aller fleste av oss gjennom oppveksten høre at vi kan bli akkurat hva vi vil. Det er like forvirrende som det er befriende, og man prøver etter beste evne å finne ut av hva man ønsker å utdanne seg som. Som nevnt tidligere faller valget for en god del av oss på en utdanning innen økonomiske og administrative fag. På tross av at vi har blitt matet av våre foreldre om ideen at vi kan bli akkurat hva vi vil, er det noen som mener at det å bli en god leder ikke er noe man kan lese seg til. Noen mener til og med at 30 prosent av egenskapene som utgjør en god leder, er bestemt av genene.

I hvor stor grad det genetiske lotteriet spiller inn i en persons forutsetninger for å bli en god leder, har jeg ingen planer om å gå dypere inn på, men jeg ønsker å belyse at det ikke er alt som kan læres fra forelesningssalen. Når det er sagt, er en god utdanning i ryggen helt vesentlig for å holde tritt i konkurransen om de beste jobbene. Gjennom utdanning tilegner vi oss nyttig kunnskap som det er viktig å ha med seg ut i arbeidslivet, eller som BI ville sagt det, «tyngden du trenger». Når det kommer til selve ledelsesbiten, har jeg stor tro på at man best lærer gjennom praktisk utøvelse og å observere andre erfarne ledere. Ved å bli satt i posisjoner hvor du blir nødt til å lede, vil du lettere se teoriene i et praktisk perspektiv og utvikle deg både som person og som en framtidig leder.

Ved de fleste høyskoler og universiteter her i landet finnes det ulike måter å kunne engasjere seg på i studietiden, ofte gjennom ulike sosiale utvalg. Her ligger det også gode muligheter til faktisk å kunne få prøve seg i et lederverv. Selv ble jeg leder for Econas studentforening på TØH for et drøyt halvår siden. Det å skulle få prøve seg som leder for aller første gang er skremmende, men samtidig utrolig givende. Med ingen tidligere ledererfaring er det klart læringskurven er bratt, og fortjenesten i form av nye lederevner og kunnskap er stor. Derfor vil jeg oppfordre alle medstudenter til å være bevisste på at det kanskje ikke er alt som kan læres i forelesningssalen, og derfor benytte seg av de mulighetene man har til å tilegne seg nyttige lederevner på andre måter. Mulighetene er mange!

I en tid hvor de fleste studenter er i full eksamensmodus, vil jeg ønske alle vordende siviløkonomer og ledere der ute lykke til med lesingen! Men våg og se opp fra boka en gang i blant, teori er lite verdt om du ikke evner å bruke den i praksis.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS