Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært markedssjef i Universitetsforlaget, informasjonssjef i Den norske Bankforening, journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, samt sjefredaktør i Bergens Tidende.

Kan nordmenn bli entreprenører?

Innovasjon og nyskaping innenfor eksisterende bedrifter kan gi dem evne til omstilling, slik at de kan hevde seg i en stadig sterkere internasjonal konkurranse. I noen tilfeller er løsningen knoppskyting. Gode ideer og oppfinnelser som springer ut innenfor en bedrift, kan være lettere å utvikle innenfor en ny og fleksibel organisasjon enn innenfor en gammel bedriftsstruktur. Så har vi de rene gründerne - mennesker med et prosjekt, en idé om et produkt eller en tjeneste som de tror kan gi levebrød både til dem selv og andre. Mye tyder på at vi har altfor få slike i Norge.

Som professor Lars Kolvereid påviser i sin artikkel, har Norge den laveste andelen selvstendig næringsdrivende i arbeidsstyrken av samtlige OECD-land. Jumboplassen overtok vi fra svenskene i 1987, og siden har vi beholdt den. Vi får en stadig mer velutdannet arbeidsstyrke. Men vi blir mindre og mindre risikovillige. Vi vil være ansatt og nyte godt av trygge lønns- og arbeidsvilkår - mer enn folk i noe annet land det er naturlig å sammenligne med.

Også når det gjelder forskning, ligger Norge i bunnsjiktet innenfor OECD. Vi bruker ca. 1,7 prosent av bruttonasjonalprodukt til forskning. Det gjorde vi i 1985 også. Gjennomsnittet i OECD er 2,2 prosent av BNP, mens f.eks. både Finland og Sverige satser over tre prosent på forskning. Også Japan, USA, Tyskland, Danmark og Storbritannia satser mye mer enn Norge på forskning.

I tillegg til forskning som såkorn for ny fremtidsrettet næringsvirksomhet trenger entreprenører romslige rammebetingelser og et godt støtteapparat. Og det trengs en kultur som motiverer unge mennesker til å satse på egen bedrift. Dessuten er det grunn til å etterlyse konkrete tiltak for å gjøre det lettere for små og mellomstore bedrifter. Næringsminister Lars Sponheim skapte store forventninger da han snakket så varmt om betydningen av å satse på denne underskogen av norsk næringsliv. Men hva er gjort?

Et enkelt råd til Bondevik-regjeringen, hvis den fortsatt lever til høsten: Glem fordelingsspørsmål i neste års statsbudsjett. Foreslå kraftige økninger til forskning, kombinert med et toårs fritak for moms, investerings- og arbeidsgiveravgift for nystartede bedrifter. Da kan valgkampen neste år dreie seg om hvordan vi skal få til en verdiskaping som sikrer den høye norske velferden i fremtiden.

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS