Magma topp logo Til forsiden Econa

David Sagen (32) er siviløkonom fra NHH og har bakgrunn fra strategi og forretningsutvikling i Posten Norge AS. Han har den siste tiden jobbet som konsulent og gründer innen sosialt entrepenørskap i Guatemala og Sentral Amerika.

Kan oljefondet redde verden?

David SagenDavid SagenDavid Sagen 

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond utland, som er det offisielle navnet, bidrar sterkt til å gjøre Norge til et av verdens rikeste land. Hvordan midlene i oljefondet er plassert og bør plasseres, er omdiskutert, men til syvende og sist blir det hele et verdispørsmål.

Vi økonomer har som regel kapitalmarkeder og profittmaksimering i både blod og ryggmarg. For oss fremstår det ofte som en selvfølgelighet at pengene oljen gir oss, bør plasseres slik at vi får mest mulig igjen for dem, altså mest mulig penger. Det er på sin plass å lage en handlingsregel og balansere risikoen slik at vi selv og våre fremtidige nordmenn kan leve minst like bra som vi gjør i dag, helst litt bedre. Det er slik de fleste av oss tenker, uten at vi engang stiller spørsmål ved det.

Det kan imidlertid legges andre verdier til grunn for orienteringen av oljefondet. Heldigvis har Finansdepartementet laget etiske retningslinjer som gjør at vår formue ikke bidrar til større nød i verden. Vi investerer ikke i våpenindustri, tobakk, land eller virksomheter som bryter grunnleggende menneskerettigheter. Etiske begrensninger er viktig og riktig. Investeringene vi gjør, bør i hvert fall ikke skade verden mer enn det oljeindustrien allerede gjør. Likevel kan vi godt unne oss litt større ambisjoner. Vi kan faktisk ta oss råd til å snu fokuset fra å begrense skade til å forbedre levekårene for millioner av mennesker som ikke engang fikk lodd i oljelotteriet.

Oljen er en ressurs som tilhører verden. Joda, den havnet innenfor Norges grenser da kortene ble delt ut og strekene på kartet bestemt, men det hele blir et verdispørsmål når vi legger et helhetlig, solidarisk perspektiv til grunn. Man kan godt være et medmenneske med rettferdighetssans uten at man er kommunist av den grunn. Oljefondet bidrar uten tvil allerede i dag til økonomisk vekst gjennom investeringene som gjøres. Slike investeringer skal vi fortsette med. Spørsmålet er om vi kunne gjort mer, spesielt der tilgang på langsiktig og tålmodig kapital sårt trenges, men ikke finnes.

Rundt om i verden finnes sosiale entreprenører med svært gode prosjekter. Dyktige mennesker og pådrivere med en sunn balanse mellom lidenskap og fornuft. Disse sitter på ideer og initiativ som forener forretningsdrift med sosiale mål. En av de største utfordringene er den manglende tilgangen på langsiktig og tålmodig kapital slik at de kan realisere innovasjoner som vil forbedre og/eller redde liv. Bistandsorganisasjoner har verken penger eller kompetanse til å stimulere til næringsliv og vekst. Det er nok også for mye å kreve at de private kapitalmarkedene i særlig skala skal bidra til slike prosjekter, siden de tidligste fasene som regel er altfor risikable i forhold til gevinsten det kan gi. Det er i nettopp dette vakuumet oljefondet kunne spilt en rolle.

Oljefondet kunne vært den perfekte katalysator for sosialt entreprenørskap i de første risikofylte fasene av gode prosjekter med ambisjoner om å skape en bedre verden. Når sosiale gründere har tatt de første skrittene med testing, eksperimentering og læring, får initiativene deres ofte en mer akseptabel risikoprofil. Da vil det bli enklere for private aktører å komme på banen i større grad med frisk kapital. Det vil på dette tidspunktet også bli enklere for bistands- og utviklingsaktører å spille en rolle både finansielt og kompetansemessig. Bistandssektoren har måttet tåle voldsom kritikk for manglende resultater av bidragene de har fått. Dette er selvsagt omdiskutert, men det er hevet over enhver tvil at dersom prosjekter og initiativer profesjonaliseres, måles og evalueres, vil vi i det minste se hva det kaster av seg i verdi og sosial effekt.

Så da blir det litt opp til deg og meg, da. Er du villig til å akseptere litt lavere vekst i materiell velstand og levestandard for oss selv og våre etterkommere? Har vi det bra nok nå? Og du som er økonom, kan det være slik at BED100 på NHH var vranglære? Kanskje er ikke maksimal profitt veien til evig lykke og en bedre verden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS