Magma topp logo Til forsiden Econa

Karriereplan 2021

figur-author

Året 2020 er historie. Det har vært et meget spesielt år for veldig mange. Lite ante vi ved inngangen til 2020 hvordan det nye året skulle fortone seg, med alt fra lav arbeidsledighet og optimisme til ulike bransjer som satte nye vekstrekorder kontinuerlig, og en positivitet i markedet som savnet sidestykke. I mars 2020 meldte covid-19 seg med full styrke, landet ble stengt ned, arbeidsledigheten og permitteringer steg til over 400 000 personer, og veldig mye var usikkert. Har jeg jobb i morgen? Hva skjer med mine kollegaer? Hvordan bør jeg posisjonere meg for å sikre meg og min arbeidsplass? var det mange som tenkte.

Ved inngangen til 2021 ser vi at veldig mye har bedret seg. Arbeidsledigheten og permitteringer ligger og vaker rundt 200 000 personer, koronavaksinen blir distribuert rundt om i verden, og hele samfunnsbildet begynner å lysne. Dette ble faktisk bedre enn mange av oss fryktet for i underkant av ett år siden.

Som tidligere år er det mange som revurderer sine roller og gjør opp status for om det er dette jeg vil og dette jeg ønsker å jobbe med i fremtiden. Endringer vil bestandig gjøre seg gjeldende, organisasjoner har tross alt sin misjon i å dekke ulike behov i samfunnet, derfor eksisterer de. Når endringer skjer, bør man være oppmerksom på hvilke konsekvenser dette får for organisasjonen og meg – er dette liv laget for min rolle? Bør jeg eventuelt tenke på en plan B?

Det viktigste i en karriereplan er refleksjonen over hvor man er, og hvor man ønsker seg: Hva er min drømmerolle, og hvordan bør jeg sikte meg inn mot den?

En god øvelse handler om selvinnsikt, som igjen gir selvutsikt:

  • Hvilke arbeidsoppgaver motiverer meg i dagens rolle?
  • Hvilke arbeidsoppgaver motiverer meg mindre i dagens rolle?
  • Hva gjør meg glad på jobb? (kollegaer, arbeidsoppgaver, frihet)
  • Hva gjør meg mindre glad?

Ved å reflektere over og konkretisere disse punktene er man ofte på riktig vei mentalt i vurderingen av hva man ønsker å jobbe med i fremtiden. Kanskje er jeg godt fornøyd der jeg er i dag? Kan jeg få mer krevende arbeidsoppgaver? Hvordan kan jeg heve min kompetanse? Hva vil organisasjonen og nærmeste leder gjøre for å spille meg bedre?

En avklaring rundt disse punktene før en medarbeidersamtale er viktig for å få noe mer ut av den enn en generell prat. Livet er for kort til å jobbe med det man ser ikke gir noen mening – man bør heller jobbe med det som sørger for at man blir den beste utgaven av seg selv.

I tillegg er det viktig å gjøre en best mulig jobb der man er i dag. Det blir lagt merke til både internt og eksternt, og da kommer det ofte gode karrieremuligheter for den som våger å ta steget.

Lykke til med det nye året! Fokuser på å være den beste utgaven av deg selv, og bidra med din kompetanse både internt og eksternt – det gir muligheter i fremtiden.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS