Magma topp logo Til forsiden Econa

Erik Bruce er sosial√łkonom og senioranalytiker i Norda Markets.

Kina ga etter - så vidt

Endelig kom den kinesiske revalueringen. Noen hadde spådd den rett rundt hjørnet lenge, mens andre mente vi måtte vente til etter at Kina har gjennomført OL i 2008.

En ting vi også har hørt, er at Kina aldri ville gi etter for press. Det slo vel ikke helt til. Det har lenge vært et massivt press mot den amerikanske administrasjonen på å innføre tiltak for å begrense importen av billige kinesiske varer. Finansminister Snow og sentralbanksjef Greenspan har holdt igjen og klart gitt uttrykk for at revaluering av den kinesiske valutaen er en langt bedre løsning. Det er ikke umulig at dette er Kinas bidrag til å unngå proteksjonistiske tiltak fra USA. Men for all del, det er også gode hjemlige argumenter for endringen i valutaregimet.

Revaluerte yüan

Hva slags endringer Kina egentlig har gjort med sitt valutaregime, er ikke helt glassklart, i alle fall ikke når dette skrives. Til nå har kinesiske myndigheter holdt en helt fast kurs på yüan (den kinesiske valutaen) mot dollaren. Både Kinas overskudd på handelen med utlandet og utlendingers ønske om å investere i Kina har ført til en høy etterspørsel etter yüan. For å sørge for at den høye etterspørselen ikke slo ut i høyere verdi på yüan, har den kinesiske sentralbanken solgt yüan og kjøpt dollar i store mengder. Den store og voksende beholdningen av dollar har i stor grad blitt plassert i amerikanske statsobligasjoner. Det har bidratt til å holde kursen på amerikanske obligasjoner oppe og dermed de lange rentene nede. Litt enkelt kan en si at kineserne har solgt billige varer til amerikaneren og samtidig sørget for billige lån til disse kjøpene.

21. juli annonserte den kinesiske sentralbanken at den ville la den kinesiske valutaen styrke seg 2,1 % mot dollar (revaluerte). Det ble også annonsert en del endringer i valutaregimet som langt fra er helt tydelige. De sier blant annet at valutaen nå skal følge en ikke-spesifisert kurve av valuta, men gir samtidig grenser for hvor mye valutaen kan variere mot dollar per dag. Slik jeg tolker det, betyr systemet at yüan veldig sakte og i begrenset grad skal endre verdi mot dollar hvis dollaren endrer betydelig verdi mot andre viktige valuter som euro og yen, slik at verdien mot kurven blir mer stabil.

Antyder mer markedsbasert system

Men systemet åpner òg for en forsiktig gradvis generell styrking av yüan mot dollar hvis myndighetene skulle ønske det. Myndighetene kom også med uttalelser som antyder at dette er et første skritt mot et mer markedsbasert system. Grunnen til at myndighetene har greid å holde valutaen stabil, er ganske streng kontroll på kapitalstrømmene. Det er ingen lettelser i disse nå, men skulle det komme, vil det bli enda vanskeligere å holde yüan stabil.

Revalueringen og endringene i valutasystemet kan dermed lett styrke markedets forventninger om en videre styrking i yüan. Det betyr at gevinsten ved å sitte med verdier nominert i yüan vil øke. Det kan faktisk øke kapitalstrømmene til Kina på kort sikt – og dermed øke Kinas problem med å håndtere disse. Alle forsøk på å unngå/omgå kapitalkontrollen vil kunne bli forsterket

Endrer ikke de lange rentene i USA

En styrking av den kinesiske valutaen på 2 % er etter alt å dømme langt fra nok til å påvirke det mange ser som det store ubalanseproblemet i verdensøkonomien; det store underskuddet på USAs handel med utlandet. Det vil neppe påvirke importen fra eller eksporten til Kina mye. Beregninger tyder på at vi minst må se 10 % styrking for at det skal få noen effekt, og mange snakker om en 25 til 30 % undervurdert kinesisk valuta. Endringen i valutasystemet som kineserne har gjort, vil neppe påvirke de lange rentene i USA vesentlig, og dermed heller ikke oppgangen i boligmarkedet og i forbruket. Som nevnt vil sannsynligvis kapitalstrømmen til Kina snarere styrkes enn svekkes. Fortsatt vil kineserne plassere mye av sin valutabeholdning i amerikanske obligasjoner, men det er høyst usikkert om Kinas kjøp av obligasjoner egentlig betyr så mye for de amerikanske lange rentene.

Kina har hatt en utrolig økonomisk utvikling de siste årene. En radikal endring i valutasystemet, som kan true den eksportdrevne oppgangen, har jeg liten tro på nå. En forsiktig gradvis tilnærming virker mer sannsynlig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS