Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjære Econa, gratulerer med 75-årsjubileet!

figur-author

Econa har sin opprinnelse i organiseringen av siviløkonomer ved Norges Handelshøyskole. Ved starten var det under ti faglig ansatte ved NHH og 60 studenter på hvert kull. I dag er det 330 ansatte og over 3 000 fulltidsstudenter. Det gjenspeiler også Econas utvikling. I 1958 hadde foreningen 1 000 medlemmer, nå er tallet nesten 19 000. Men Econa er ikke den eneste foreningen, to andre foreninger organiserer også økonomer. Samfunnsøkonomene, som ble stiftet i 1908, er eldre, men langt mindre enn Econa med sine 3 000 medlemmer. Den eldste, som en gang var den mest betydningsfulle, Statsøkonomisk forening, ble stiftet i 1883 og er i dag en forening med litt over 100 medlemmer.

Statsøkonomisk forening, en arena for samfunnsdebatt utenfor Stortinget. Så tidlig som i 1883 ble det, på professor i jus og økonomi Torkel Aschehougs initiativ, innkalt til stiftelsesmøte. I Statsøkonomisk Tidsskrift fra 1887 finner man referat fra stiftelsen: «Etter forudgaaende indydelse utstedt af d'hrr. professor Aschehoug, konsul Heftye, professor Hertzberg, direktør Kiær, borgermester Rygh og statsraad Schweigaard samledes den 4de december 1883 paa universitetets juridiske auditorium et antall af omtrent 60 herrer for at drøfte dannelsen af en statsøkonomisk forening … Foreningens første møde holdtes fredag den 25. januar 1884 i Kristiania handelsstands foreningslokale.» Temaene for debatten i Statsøkonomisk forening var mange og favnet både akademiske avhandlinger og praktisk politikk og samfunnsliv. Statsøkonomisk forening la vekt på grundige og gode analyser, og flere av bidragsyterne var professorer.

Foreningen fikk raskt mange medlemmer fra ulike deler av politikk og samfunnsliv, akademia og næringsliv. Etter 10 år var det 200 medlemmer, og etter 20 år var antallet over 300. Aschehoug var foreningens formann i nesten 20 år til han selv var 81 år. På møtene i Statsøkonomisk forening kom mennesker fra næringslivet, politikere, akademikere og andre samfunnsinteresserte. Foreningen hadde klar påvirkning i ulike politiske spørsmål, og det var ikke uvanlig at foreningens medlemmer satt i politiske utvalg og kommisjoner eller var stortingsrepresentanter. I dag mangler det ikke på debattarenaer i den norske offentlighet. Jeg jobber selv i en organisasjon som arrangerer debattmøter flere ganger i måneden, og Civita-frokostene er godt besøkt.

I 1887 startet foreningen utgivelsen av Statsøkonomisk Tidsskrift. Tidsskriftet publiserte ofte og gjerne tekster som tok for seg akademiske problemstillinger og viktige temaer i politikk og samfunnsliv. I Statsøkonomisk Tidsskrift kunne økonomer, byråkrater, akademikere og politikere publisere artikler som gjerne ble fremlagt på møtene for diskusjon. Diskusjonene på møtene ble referert etter artiklene i tidsskriftet. Heller ikke tidsskrifter og skriftlige debattarenaer er en mangel i norsk offentlighet i dag. Econas Magma når ut til de nesten 19 000 medlemmene seks ganger i året, samtidig som bladet er tilgjengelig på nett med faglige artikler og debattinnlegg.

Ebbe Hertzberg var Norges første professor i økonomi. Han ble professor i sosialøkonomi i 1877 og var også medlem i Statsøkonomisk forening. 130 år senere er hver fjerde professor ved Universitetet i Oslo en kvinne. Den første kvinnelige professoren i samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole var Siri Pettersen Strandenes, men det var ikke før i 2002. Da hun begynte ved NHH, var det kun syv prosent kvinnelige studenter ved skolen. I dag er kvinneandelen ved NHH nær 40 prosent, og NHH var det nest mest populære studiestedet ved samlet opptak i 2014. Over 15 000 blivende studenter har økonomi- og administrasjonsutdanning som sitt førstevalg i 2014, og litt over 300 av dem har søkt samfunnsøkonomi ved Universitet i Oslo. Det mangler ikke på rekruttering til økonomiutdanningene i Norge, og kvinnene er på full fart inn i de faglige, akademiske posisjonene.

Econa har gjennom de 75 årene organisasjonen har eksistert, fulgt denne samfunnsutviklingen. Econa ivaretar sine medlemmers interesser, arrangerer møter og kurs landet rundt, og ikke minst utgir Magma. Aktivitetsnivået er upåklagelig. Om jeg skulle rette en liten pekefinger til jubilanten, er det lov å håpe at det blir flere kvinnelige æresmedlemmer i organisasjonen – foreløpig inneholder listen bare én kvinne.

Skål for en vital 75-åring!


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS