Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Kjedelig sak

82 studenter på Handelshøyskolen BI har fått en hard straff. Et helt semester blir de utestengt fra skolen fordi de er funnet skyldig i fusk og ulovlig samarbeid i forbindelse med en hjemmeoppgave. Å få studiet forlenget med et halvt år koster både tid og penger, først og fremst i form av senere karrierestart.

Dette er uten tvil en kjedelig sak for alle parter, for dem som er tatt i fusk, for BI og for de andre studentene ved skolen.

Det var etter at de hadde levert en obligatorisk innleveringsoppgave i bedriftsøkonomi i fjor høst, at de 82 ble mistenkt for ulovlig samarbeid. BIs klagenemnd ga dem alle samme straff. Etter at saken ble slått stort opp i Dagens Næringsliv, har den også fått stor oppmerksomhet.

Dette skal være den største juksesaken BI har hatt noen gang. Sett utenfra virker det også litt voldsomt at så mange studenter har fusket på én gang. Da må man spørre seg om dette kullet studenter er ekstra dumme eller har spesielt dårlig moral. Eller kan det være slik at det er grunnlag for å hevde at det har vært uklarheter, enten ved reglementet eller de signalene skolen har gitt?

Til alle tider har det vært noen som har prøvd å få bedre karakterer ved å fuske. Trolig er fristelsen ikke blitt mindre med dagens teknologi. Når besvarelser skrives på pc og sendes inn elektronisk over nettet, er det lett å bruke andres materiale. Kontrollproblemene blir tilsvarende større. Når man hører at det er oppstått firmaer som produserer besvarelser på bestilling, må vel universiteter og høyskoler vurdere om hjemmeoppgaver lenger kan brukes til å fastsette karakterer.

Jeg tror ikke det er noen grunn til å tro at BI-studenter fusker mer enn andre. Men når slike saker dukker opp, er det selvsagt viktig at skolen reagerer kontant. Den kan ikke leve med mistanke om at kandidater fra BI kan få papirene sine basert på fusk. For skolens studenter er det like viktig at arbeidsgivere kan stole på at eksamensbeviset holder hva det lover.

Derfor er det så viktig at ledelsen ved BI håndterer dette på en måte som rydder av veien all tvil som måtte ha oppstått om kvaliteten på utdanningen. Da vil belastningen på skole og studenter være en forbigående affære.

 

figur

Redaktør 


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS