Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjell G. Salvanes

Kjell G. Salvanes er professor i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Han er dr.oecon. fra NHH (1988).
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS