Magma topp logo Til forsiden Econa

Kjersti Melberg

Kjersti Melberg er dr.polit. (sosiologi, UiB, 2003) og forskningssjef ved IRIS. Melberg har forskningserfaring med fokus på tema som arbeidsliv og ledelse, og balansen arbeid–familie. I perioden 2009–2015 var hun ansatt i Statoil ASA og besatte ulike fag- og lederstillinger innen HR og HMS, med særlig ansvar for endringsledelse, organisasjonsutvikling og prestasjonsledelse.
Bilde mangles

Artikler i Magma


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS