Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Klart for ny skattedebatt

Snart legger skattekommisjonen under ledelse av siviløkonom Arne Skauge frem sin innstilling til nytt skattesystem. Det er en begivenhet som imøteses med stor spenning. I skrivende stund har det vært enkelte lekkasjer i pressen, men fortsatt venter vi på noe mer håndfast.

At det er et viktig arbeid Arne Skauge har ledet, er det ingen tvil om. Dagens system er bare vel ti år gammelt. Da det kom, skapte det forventninger om et stabilt, forutsigbart og rettferdig skatteregime -- som kunne fungere i årtier. Så feil kan man ta.

I dag fremstår dette relativt unge skattesystemet som både gjennomhullet og markspist, noen vil til og med si pill råttent.

Hovedsvakheten ved dagens system er den urimelige forskjellen i skatt på arbeidsinntekter og skatt på kapitalinntekt. Mens kapitalinntekter beskattes med en flat skatt på 28 prosent, uansett størrelse, kommer marginal skatt på lønnsinntekter opp i 55,3 prosent. Denne høye satsen slår i år inn på inntekter over 830 000 kroner.

Skjevheten i favør av kapitalinntekter har bare blitt større og større siden skattesystemet ble innført i 1992. Når skatten kan halveres ved å omdefinere den fra arbeids- til kapitalinntekt, er det rene gavepakken til de som har anledning til den slags. Mange i liberale yrker -- konsulenter, advokater, artister og TV-kjendiser -- har sett muligheten. De har relativt lett kunnet omgå den såkalte delingsmodellen og ta ut millioninntekter som utbytte fra eget AS etter at de kun har betalt 28 prosent kapitalskatt. Tviler du på at dette er mulig, og dessuten praktisert i stort omfang, kan du bare spørre professor Terje Hansen. Han har prisverdig holdt levende sin kritikk av denne og andre urimeligheter i dagens skattesystem, men ofte for døve politikerører.

Skal vanlige skattebetalere ha lojalitet til systemet, må det virke noenlunde rettferdig. De skjevhetene som her er nevnt, og det faktum at enkelte virkelig rike slipper å betale skatt i det hele tatt, slik offentliggjøringen av de årlige skattelistene viser, vil aldri oppfattes som rettferdig.

Skauge og de andre medlemmene i kommisjonen har nok lagt hodene i bløt for å finne mer rettferdige skattemodeller. Men det er vanskelig å se hvordan de kan ha greid det uten å foreslå økt skatt på kapitalinntekt. Og dermed kan vi trolig se frem til en opphetet debatt mellom de som vinner, og de som taper på en slik omlegging.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS