Magma topp logo Til forsiden Econa

Knud Knudsen

Knud Knudsen er siviløkonom fra NHH, dr.philos. fra Universitetet i Bergen og professor i sosiologi ved Universitetet i Stavanger. Knudsens forskning omfatter utdanning og ulikhet, holdninger til innvandrere, nordmenns mening om legitime lønnsforskjeller, kryssnasjonale mønstre i kvinners og menns husarbeid, europeiske besteforeldres involvering med barnebarn, samt lederes håndtering av krevende rollekonflikter.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS