Magma topp logo Til forsiden Econa

Knut Nygaard

Knut Nygaard er førsteamanuensis ved Institutt for økonomi og administrasjon, Høyskolen i Oslo og Akershus (HiOA), med ph.d. i samfunnsøkonomi 2011 fra Norges Handelshøyskole (NHH).
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS