Magma topp logo Til forsiden Econa

Tekst: Gry May Ljøterud

Kom dere ut av hybelen!

figur

Nye studenter opplever en annerledes studie­start enn deres forgjengere har hatt. Store fester og nach på by’n har byttet plass med mindre samlinger i parken og på skolen. Studenter må bli kjent på andre arenaer. Samtidig råder professor og prorektor for studier og programmer på BI, Bendik Samuelsen, at ferske studenter må komme seg ut av hybelen.

– Kom på campus når du kan, og etabler gode studievaner så fort som mulig, råder han.

figur

Bendik Samuelsen, professor og prorektor for studier og programmer på BI. Foto: BI

Vi har spurt Samuelsen om hvordan førsteårs­studenter og ansatte på BI forbereder seg til semester­start denne høsten.

– Studiestart høst 2020 er utfordrende for alle oss på BI. Vi må gjennomføre svært begrensede fadder­arrangementer og holde introduksjon til campus, fag og programmer strengt innenfor smittevern­rammene. Førsteårsstudentene får særlig oppmerksomhet, selvsagt, og vi ønsker at så mange som mulig skal få en opplevelse av fysisk campus allerede gjennom oppstartuken. Dette er viktig av flere grunner; det skal selvsagt skape en sosial trygghet, men det er også viktig at man blir kjent med campus, med programmet man har søkt på, og de ulike tjeneste­tilbudene. Covid-19 og smittevern­reglene gir logistikk­utfordringer med hensyn til klasse­størrelser og timeplanlegging. Men vi har store, romslige campuser og ønsker at så mange som mulig velger å komme til campus for å oppleve og mestre overgangen til studenttilværelsen. Vårt mål er jo at de ikke skal måtte følge mer enn nødvendig digitalt. Så covid-19 påvirker alt fra klassestørrelse til kom­binasjon av campus- og digitalbasert læring og det studentsosiale livet. I tillegg påvirker det selvsagt både faglig og administrativt ansatte på BI – som også skal gjennomføre sin jobb med sterkt studentfokus, men innenfor smittevernreglene.

Det er også viktig å huske på at som ellers i samfunnet finner vi mennesker i risikogrupper blant både studenter og ansatte. Alle skal ha en trygg jobbsituasjon, og for studentene må vi tilrettelegge for læring som de føler de kan følge og mestre i trygghet.

Hvordan tror du covid-19 kommer til å påvirke høstsemesteret – og hvordan tilrettelegger BI for best mulig studiestart og studiekvalitet?

– Vi vet at covid-19 allerede påvirker fadderopplegg i løpet av innrykksukene. Studentene vil oppleve reduserte klasseromsstørrelser, vi går fra 3 x 45 til 2 x 45 minutters forelesninger, og vi legger opp til mer interaksjon med faglig ansatte og lærings­assistenter utenfor vanlige klasserom og auditorier. Vi holder timetallet per kurs konstant, og vi øker ressurs­tilgangen blant annet ved aktiv bruk av lærings­assistenter (ofte eldre, mer erfarne studenter). De aller fleste kurs vil også ha en miks av klasse­rombaserte og digitale lærings­aktiviteter. Dette innebærer også at alle forelesere og støtte­apparat rundt får ytterligere utfordringer, den etablerte foreleserrollen blir utfordret, og man må omstille sin pedagogiske praksis.

Hvordan tilrettelegger BI for best mulig studiestart og studiekvalitet?

Vi må komme godt i gang fra dag 1 med en miks av digitale og fysiske leveranser, vi må ha god logistikk og være svært tydelige i vår informasjon til studentene. Det blir utfordrende for studenter og ansatte å vite «hvem, hva og hvor» til enhver tid, så vi testes til vårt ytterste hva gjelder evne til å samarbeide på tvers av linjer, bryte ned siloer og jobbe godt i team. Med tanke på studiekvalitet investerer vi kraftig i å utvide strømmekapasitet i svært mange klasserom, vi styrker produksjonsstøtten for de fagliges undervisningsaktiviteter, og vi vil samarbeide svært tett med studentforeningen BISO for å ta pulsen på hvordan læringshverdagen oppleves fremover. Det er en mengde små detaljer og større grep som trengs for å lykkes. Dette er ikke lenger en dugnad og unntakstilstand, slik våren var fra 13. mars, men likevel er det en høst full av mange typer usikkerhet.

Vi må være forberedt på smitteutbrudd på campus, så vi må raskt kunne håndtere eventuelle skjerpelser med tanke på smittevern. Studiekvalitet omfatter hele læringsbanen. Ikke bare det som skjer i klasserommet, men også utenfor – i mellomrommet, kan man si. Og høsten 2020 må nok mer enn man er vant til, skje i mellom­rommet. Dette betyr omstilling, og ikke minst disiplin. Digitale læringsaktiviteter vil være like sentrale som de fysiske, så dette krever en betydelig innsats fra studentene også. Vi håper at studentene vil komme til campus også for å følge de digitale element­ene, innenfor trygge smittevernstiltak. Læring støttes godt av å jobbe sammen, og læring krever innsats. Det er jo ikke noe nytt, i og for seg.

Hvilke råd har du til studentene i denne situasjonen?

– For det første er det viktig å komme på campus når du kan. Vær rask med å etablere gode studievaner som vil avgjøre om du lykkes eller ei. Med denne høsten blir disse ekstra viktige, ettersom studentene må følge deler av forelesningene digitalt, og vi vet at det stiller større krav til selvdisiplin. Alle har behov for å oppleve identifisering med sitt program og medstudenter. Mitt råd er: Kom deg ut av hybelen, og engasjere deg i programmer, studentforeninger – og hverandre. Det vil også være avgjørende at du bruker alle tilgjengelige ressurser; de faglige, forelesningene, digitale læringsaktiviteter, dine medstudenter, og ikke minst biblioteket og læringsstøtten man finner der.

Hva tror Espen, som stod ansvarlig for fadderuka på OsloMet?

Hvordan tror du covid-19 vil påvirke førsteårsstudent­enes studiestart?

– Jeg tror covid-19 vil påvirke førsteårsstudenter på flere områder. Det er liten tvil om at fadderuken har vært litt annerledes i år, da flere av våre arrangementer måtte avlyses. I år vil det blant annet kreve mer av de nye studentene når det kommer til det sosiale. Det er i utgangspunktet vanskelig å finne noen man ønsker å samarbeide med faglig, og henge med på fritiden – denne pandemien har gjort dette ekstra utfordrende. Det er vanskelig for nye, usikre studenter å komme til en helt ny by hvor de ikke kjenner noen. Det er jo derfor fadderuken er så viktig, og jeg er glad for at vi klarte å gjennomføre i den grad vi gjorde.

Hvordan tror du covid-19 kommer til å påvirke høstsemesteret?

– Som nevnt vil nok det sosiale være preget av covid-19. På vårt fakultet har det vært mange sosiale arrangementer hvor vi har fått muligheten til å møte andre medstudenter på tvers av studier og klasser. Covid-19 setter en stopper for disse arrangementene, men jeg håper likevel at studentene møter hverandre på ulike arenaer. Jeg tror også at det vil være vanskelig for mange å holde fokus og struktur gjennom hele semesteret dersom alt blir digitalt. Jeg håper likevel at studentene klarer å holde motivasjonen oppe og komme inn i gode rutiner.

Har du noen gode råd til alle studenter som blir påvirket av covid-19 – i tilfelle hvilke?

– Det er utrolig positivt å se hvor mange som faktisk deltok på fadderuken, selv om situasjonen er som den er. Dette er en god start, men jeg vil fremdeles poengtere hvor utrolig viktig det er å delta på det sosiale. Meld deg inn i en studentorganisasjon, og snakk med noen om ting som er vanskelige. Det vil også være avgjørende at studentene opprettholder kontakten med dem de har blitt kjent med så langt. På denne måten kan de også utvide sitt sosiale nettverk. Vær inkluderende og rause, og ta vare på hverandre.

figur

Espen Aukland, økonomistudent ansvarlig for fadderuken på OSLOMET. Foto: Privat.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS