Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Kompetanse er dynamisk

Den dagen du står der utenfor studiestedet ditt, med et vitnemål i hånden, kjennes det som om du er i mål. Men et avsluttet studium er ikke noe endelig mål; det er bare basisen i den kompetansen man bygger gjennom en yrkeskarriere.

I den første jobben er lærekurven vanligvis brattere enn Trollveggen. Selv om man nettopp har lest lærebøkene og samvittighetsfullt har slukt ferske artikler, har de færreste klart å forberede seg på det som faktisk blir hverdagens arbeidsoppgaver. Faktakunnskap er et godt grunnlag, men blir ikke verdifull kompetanse av seg selv.

Men gjennom erfaringene som vinnes i det praktiske liv bygges sakte, men sikkert økt kompetanse. En dag kjenner du den deilige følelsen av å flyte på rutiner, å kjenne trygghet i hvordan du skal angripe arbeidsoppgavene, eller du vet at denne prosessen vil gå langt raskere enn forrige gang – fordi dette kan du denne gangen. Kanskje rekrutteres du til en ny jobb, nettopp på grunn av den kunnskapen du har tilegnet deg. Det føles godt å være attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du har kombinasjonen av en god utdanning og relevant praksis.

Så kommer kanskje fasen hvor motivasjonen svikter. Ting kjeder deg; det er vanskelig å finne nye utfordringer. I dagens arbeidsliv er kompetansebildet preget av hyppige endringer. Innovasjon og endringer i tjenester, endrer også hvordan jobbene best utføres. Heller ikke teorier er skrevet i stein; de endres eller anvendes på nye måter.

Eller kanskje oppstår det en mer eller mindre frivillig pause i arbeidslivet; heller ikke en uvanlig situasjon for siviløkonomer i jobb. Behovet seg for påfyll av kompetanse kjennes påtrengende.

Men i denne fasen endres læringsbehovet. I denne runden er det ikke de basale teorikunnskaper som trengs, men kanskje mest av alt tid til å reflektere og fordøye den læringen du allerede har gjort. En travel hverdag gjør det lett å gå på autopilot, vi rasjonaliserer ved å internalisere økt kunnskap og kompetanse uten å tenke over hvordan innholdet på vår egen harddisk faktisk har økt.

Behovet for refleksjon ligger sentralt i mange etterutdanningsprogram. Diskusjon om egne erfaringer, tilbakeblikk på tidligere tanker og et blikk på hvordan du selv har vokst rent kunnskapsmessig er minst like viktig som å lære en ny formel. Kunnskap er ingen garanti for karriere, men kunnskap som ikke følges av refleksjon er nærmest en garanti for å måtte leve med en jobb som kjeder deg eller ikke utvikler deg.

Moralen er at man aldri er ferdig utlært. Da er du bare ferdig.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS