Magma topp logo Til forsiden Econa

charlotte.lem@fagbokforlaget.no

Kompetanse er dynamisk

Den dagen du står der utenfor studiestedet ditt, med et vitnemål i hånden, kjennes det som om du er i mål. Men et avsluttet studium er ikke noe endelig mål; det er bare basisen i den kompetansen man bygger gjennom en yrkeskarriere.

I den første jobben er lærekurven vanligvis brattere enn Trollveggen. Selv om man nettopp har lest lærebøkene og samvittighetsfullt har slukt ferske artikler, har de færreste klart å forberede seg på det som faktisk blir hverdagens arbeidsoppgaver. Faktakunnskap er et godt grunnlag, men blir ikke verdifull kompetanse av seg selv.

Men gjennom erfaringene som vinnes i det praktiske liv bygges sakte, men sikkert økt kompetanse. En dag kjenner du den deilige følelsen av å flyte på rutiner, å kjenne trygghet i hvordan du skal angripe arbeidsoppgavene, eller du vet at denne prosessen vil gå langt raskere enn forrige gang – fordi dette kan du denne gangen. Kanskje rekrutteres du til en ny jobb, nettopp på grunn av den kunnskapen du har tilegnet deg. Det føles godt å være attraktiv på arbeidsmarkedet fordi du har kombinasjonen av en god utdanning og relevant praksis.

Så kommer kanskje fasen hvor motivasjonen svikter. Ting kjeder deg; det er vanskelig å finne nye utfordringer. I dagens arbeidsliv er kompetansebildet preget av hyppige endringer. Innovasjon og endringer i tjenester, endrer også hvordan jobbene best utføres. Heller ikke teorier er skrevet i stein; de endres eller anvendes på nye måter.

Eller kanskje oppstår det en mer eller mindre frivillig pause i arbeidslivet; heller ikke en uvanlig situasjon for siviløkonomer i jobb. Behovet seg for påfyll av kompetanse kjennes påtrengende.

Men i denne fasen endres læringsbehovet. I denne runden er det ikke de basale teorikunnskaper som trengs, men kanskje mest av alt tid til å reflektere og fordøye den læringen du allerede har gjort. En travel hverdag gjør det lett å gå på autopilot, vi rasjonaliserer ved å internalisere økt kunnskap og kompetanse uten å tenke over hvordan innholdet på vår egen harddisk faktisk har økt.

Behovet for refleksjon ligger sentralt i mange etterutdanningsprogram. Diskusjon om egne erfaringer, tilbakeblikk på tidligere tanker og et blikk på hvordan du selv har vokst rent kunnskapsmessig er minst like viktig som å lære en ny formel. Kunnskap er ingen garanti for karriere, men kunnskap som ikke følges av refleksjon er nærmest en garanti for å måtte leve med en jobb som kjeder deg eller ikke utvikler deg.

Moralen er at man aldri er ferdig utlært. Da er du bare ferdig.


© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS