Magma topp logo Til forsiden Econa

Magne Gaasemyr er siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Har vært journalist og ansvarlig redaktør i Økonomisk Rapport, og sjefredaktør i Bergens Tidende.

Konkurranse med eller uten tilsyn

SAS burde premiere konkurransedirektøren med gratis flyreiser resten av livet. For maken til gavepakke kunne selskapet neppe drømt om. Stikk i strid med det Konkurransetilsynet varslet i august, besluttet det vel to måneder senere at det er OK at SAS kan få tilnærmet monopol i det norske markedet.

Men det stopper ikke ved at SAS får lov til å sluke lillebroren Braathens ASA. Tilsynet forbyr dessuten bonusprogrammer på innenlandsfly fra april neste år. Storkundeavtalene, reisebyråavtalene og eventuelle andre ordninger som kan tenkes å ha konkurransebegrensende virkninger, vil bli vurdert av Konkurransetilsynet senere.

Konkurransetilsynet har nemlig vurdert virkningene av bonusprogrammene og konkluderer med at de er egnet til å begrense konkurransen, i strid med konkurranselovens formål om effektiv ressursbruk. Tenk det.

Så lenge SAS har hatt bruk for sitt lojalitetsskapende bonussystem i kampen mot Braathens, har tilsynet latt være å gripe inn. SAS har gjennom sitt bonusprogram hatt mest å tilby, og har på den måten oppnådd å låse svært mange forretningsreisende til seg som trofaste kunder. Hadde tilsynet gjort jobben sin, var det i denne fasen det skulle lagt ned forbud mot bonussystemet. Etter at SAS har fått monopol, kan ikke bonusen lenger gjøre noen skade, bortsett fra at det selvsagt koster penger å drive med denne kortleken.

Men ingen skal få meg til å tro at SAS i en monopolsituasjon bruker de innsparte pengene til å tilby billigere billetter. Tvert imot tyder all historie på at monopolprodusenter i et marked bruker sin makt til å høste maksimal fortjeneste. Service og pris trenger ikke være bedre enn det som er nødvendig for å hindre nykommere i å prøve seg.

I skrivende stund gjenstår det å se om SAS virkelig benytter seg av det generøse løyvet til å overta Braathens. Sistnevnte skal være i så elendig forfatning at alternativet til overtakelse er konkurs. Dermed kan det være enda billigere for SAS bare å lene seg tilbake og se på at konkurrenten avgår ved døden. Monopolet oppnås til lavere kostnad, men like fullt kan det takke konkurransedirektøren for hjelpen.

Kanskje er det like greit å avvikle Konkurransetilsynet i samme slengen?

figur

Redaktør


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS