Magma topp logo Til forsiden Econa

Kristian Alm

Kristian Alm er førsteamanuensis i etikk ved Institutt for strategi og logistikk, Handelshøyskolen BI. Han har embetseksamen i teologi og en doktorgrad i etikk fra Universitetet i Oslo. Før han kom til BI arbeidet han i skolen og var redaktør i Verdikommisjonen. Han har skrevet flere artikler og bøker om etiske investeringer, tillit og maktutøvelse.
Bilde mangles

Artikler i Magma


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS