Magma topp logo Til forsiden Econa

Kristin Helen Roll

Kristin Helen Roll er førsteamanuensis ved Institutt for industriell økonomi, risikostyring og planlegging ved Universitetet i Stavanger (UiS). Hun har master i økonomi og ressursforvaltning fra Landbrukshøgskolen på Ås (UMB) og PhD fra UiS. Roll forsker på produktivitet, innovasjon og verdikjedeorganisering, med fokus på sjømat- og petroleumssektoren. Hun er knyttet til Centre for Innovation Research ved UiS/IRIS.
Bilde mangles

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS