Magma topp logo Til forsiden Econa

Atle Kolbeinstveit

Kultur som må bevares

Econas studentmedlemmer søker tidlig jobb. Det er en flott kultur som bør bevares. Lønnsstatistikken fra 2014 viser at studenter som søker jobb tidlig, sender færre søknader og får jobb tidligere. De som er best på kulturen, sparer altså tid for seg selv. Mitt råd til masterstudentene som gyver løs på siste års studier, er derfor at de parallelt med studiene til høsten også begynne å søke jobber. I praksis bør «alle» sisteårsstudenter ha søkt minst én jobb før jul.

Mer informasjon om hva dere kan forvente og hva der bør være obs på når dere skriver under på arbeidskontrakten, får dere i rapporten «Ung i arbeid», som dere finner her: http://www.econa.no/ung-i-arbeid1. Denne er nyttig lesning for de aller fleste medlemmer.

Kulturen for å være på jobbjakt tidlig er veldig god blant Econas studentmedlemmer. Det har jeg og mine kollegaer Nina og Lotte opplevd når vi har reist Norge rundt for å informere om arbeidskontrakt og hva studentene kan vente av arbeidsmarkedet angående lønn og bransjer. Allikevel var det et ganske mange av årets snart uteksaminerte kandidater som ikke hadde startet jobbsøkingen da vi var på reise i vår. Dette innlegget slår et slag for å bevare den gode kulturen som er i medlemsmassen, og at vi må være bevisst på å beholde den.

Et sted som har adskillig dårligere kultur blant studentene på å søke jobb tidlig, er universitetene. Jeg kjenner selv Universitet i Bergen, og mulig jobb i framtiden hadde ikke noen høy status som samtaleemne i mine kretser. Neste vorspiel, gårdagens fest og for ikke å svartmale helt, faglige eller samfunnsmessige problemstillinger, stod langt høyere og ikke minst langt oftere på agendaen. Selvsagt medførte det at mange av oss hadde noen kjedelige måneder uten arbeid, og at første jobb var langt fra så spennende som den de fleste av de nyutdannede kandidatene i Econas medlemsmasse har fått.

Vurder offentlig sektor

Et punkt hvor det er rom for forbedring, er nok hvor en ser etter jobb. For sisteårsstudenter gjelder det spesielt å vurdere offentlig sektor som arbeidsplass. Rundt femten prosent av de nyutdannede starter i offentlig sektor, mot omtrent det dobbelt i medlemsmassen ellers. Offentlig sektor er klart konkurransedyktig med privat sektor for nyutdannede kandidater, både med hensyn til arbeidsoppgaver og lønn.

Søk på én jobb

Econa har nylig startet med et tilbud om CV og søknadsgjennomlesning for studentmedlemmene. Det er et tilbud du bør bruke. Før du bruker denne hjelpen, har jeg et par enkle tips på veien som dreier seg om det at du må fokusere på én jobb om gangen:

  • Hvorfor er du den rette kandidaten for den aktuelle stillingen?
  • Hvilke egenskaper er det som gjør deg som spesielt egnet for denne stillingen?
  • Hvorfor er du motivert for denne stillingen?

Målet er å nå intervjurunden. Både medlemmer som ansetter og nyutdannede kandidater er enige om at det personlige møtet som intervjuene representerer, er spesielt viktig for en ansettelse.

Lykke til, eksamenskull 2016!

Studentmedlem: Send inn din CV og søknad til Econa

  • CV-en er kanskje det viktigste dokumentet du leverer fra deg i en rekrutteringsprosess.
  • Ønsker du tilbakemelding på din CV eller søknad, send dokumentene til student@econa.no.
  • I e-posten inkluderer du et eksempel på en stilling du vil søke på, eller noen ord om hvilken bransje du vil inn i. Vi svarer normalt i løpet av to virkedager.

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS