Magma topp logo Til forsiden Econa

Christian Haugsnes er fagsjef i Econa.

Kulturambassadøren; intervju med Gjermund Undseth

Siviløkonomenes ukronede kulturambassadør vil åpne medlemmenes øyne for kultur og kulturopplevelser, og for dugnadsånd og frivillig arbeid.

Først blir de overrasket. Deretter blir de glade for at noe slikt eksisterer! Gjermund Undseth, leder for kulturnettverket i lokalavdelingen i Oslo/Akershus, forteller om det å henvende seg til kulturpersonligheter og kulturinstitusjoner for å invitere dem til å bidra på kulturnettverkets møter og arrangementer.

- Manges oppfatning av siviløkonomer er jo som «blåruss», som kyniske tallknusere eller andre, ikke mindre lystelige karakteristikker. At Siviløkonomene så inviterer kulturarrangmenter forbauser nok en del, sier Gjermund. Og mange vil være med og bidra, selv om avtalebøkene er aldri så fulle. Jan Kjærstad uttalte vel noe slikt som at «dette er noe jeg ikke kan si nei til», da vi spurte om han ville holde et foredrag for oss.

Kjærstads bidrag ble for øvrig «Hvorfor blir man en bedre siviløkonom av å lese skjønnlitteratur?», et av mange arrangement kulturnettverket har stått for de senere årene. - Da vi startet opp i 2002, var det med bakgrunn i at vi visste at siviløkonomer er opptatt av kultur, og at vi også blir, som Kjærstad kunne fortelle, både bedre siviløkonomer og mennesker ved å ha kunst og kultur i livet.

Arrangementene til kulturnettverket har spennvidde fra guidede turer på Høstutstillingen sammen med kunststudenter til «Hvorfor er Citizen Kane verdens beste film?» på Cinemateket, til konsert med Kringkastingsorkesteret og tur til Parkteateret med integrasjon i fokus. Og selvsagt mye mer. - Ordet «kulturnettverk» er kanskje ikke helt dekkende, mener Gjermund. - Vi som er i nettverksstyret fungerer mer som en arrangementskomité, og møtene er åpne for alle som ønsker å oppleve kunst og kultur og få innblikk i kulturorganisasjoners virkemåte.

- Siviløkonomenes medlemmer sitter ofte i viktige stillinger i samfunnet og vår utdannelse har gitt oss mange muligheter. Desto viktigere er det å ta inn over oss nye og annerledes perspektiver og reflektere over samfunnsutviklingen, og gjerne vår egen rolle i det hele, mener Gjermund, og trekker frem Hylland-Eriksens Store Ulv-syndrom eksempel. - Norge er verdens rikeste land, men det er fortsatt mye strevsomhet. Selv om vi er materielt rike, er vi kanskje ikke spesielt lykkelige, og det er det jo verdt å tenke over, sier han.

Hylland-Eriksen trakk for øvrig 200 medlemmer til kulturnettverkets møte om akkurat dette. Og til våren har nettverket invitert professor Per Fuggeli til å snakke om «Frihet og verdighet - helsens grunnstoffer?», som de også håper også vil bidra til samfunnsrefleksjon og impulser.

Siviløkonomene har vedtektsfestet å arbeide for å engasjere medlemmene i samfunnsmessige og kulturelle spørsmål. Viktig og bra, i følge Gjermund, som ønsker seg flere kulturnettverk rundt om i landet.

Og ikke minst ønsker han seg en mobilisering av medlemmer som har plass til mer innhold i livet, til å bidra i frivillighet. - Våre medlemmer har erfaringer og kompetanse som er verdifulle i svært mange flere sammenhenger enn i tillegg til vårt daglige arbeid, og jeg tror mange ikke har tatt inn over seg hvilke positive opplevelser som finnes i frivillig arbeid og i det å engasjere seg i saker som vanligvis ligger utenfor ens egen sfære, sier han.

- Generelt sett må vi tro at økt velstand, kortere arbeidstid og fokusering på andre ting enn kun materielle goder, vil føre til at flere og flere privatpersoner og bedrifter også vil oppdage frivillighet og sosialt ansvar, sier Gjermund.

Selv engasjerer han seg mer og mer i Røde Kors' Nettverk etter soning, et nettverk som er til for langtidsinnsatte som er på vei ut i samfunnet. - Sånne som meg kan bidra med livserfaringer, med innsikt i hverdagsøkonomi og å finne opp og ned på et skjema, smiler han. - Og ikke minst være et medmenneske å snakke med og dele tankene med. Har man tid og mulighet, vil jeg virkelig anbefale at man benytter sjansen til å yte en forskjell, sier han.

Siviløkonomene har det siste året hatt samfunnsengasjement høyt på dagsorden, og utreder nå både samfunnsrolle, aktuelle merkesaker og sosialt engasjement. - Skal vi få det prosjektet til å lette, er vi svært avhengig av personer som villige til å vise engasjement over hele landet, konstaterer Gjermund. - Og får Siviløkonomene det til, kan vi kanskje endre på de ulystelige stereotypiene om siviløkonomer som «blåruss» og grådige tallkynikere? Da får det heller være om det blir vanskeligere å få kulturpersonligheter til å stille på kulturnettverket sine møter, humrer han.

Mini-CV: Gjermund Undseth

  • . Siviløkonom, NHH (1965)
  • . Arbeidserfaring: Norske Esso, Gresvig, Brødrene Dahl, BrynildGruppen
  • . Medlem av hovedstyret i Siviløkonomene 1978-1980 og 2001-2004 og tidligere leder av Trondheimsavdelingen.
  • . Nåværende leder av Siviløkonomenes valgkomité og Kulturnettverket i Oslo/Akershus

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS