Magma topp logo Til forsiden Econa

Espen Sitter (35) studerte nylig ved Harvard University og tok en Mid-Career Master, der internasjonale ledere har ti til femten års arbeidserfaring. Sitter har retunert til jobben i Leger Uten Grenser, der han har arbeidet siden 2008, og nå har ansvar for Kenya, Etiopia, Somalia, Yemen og India. Før valget av et idealistisk karriereløp var han Management Trainee i Aker Solutions. I 2009 ble Sitter kåret til en av de 40 mest lovende unge, norske lederne i E24s kåring. Sitter har også en mastergrad i organisasjons- og sosialpsykologi fra London School of Economics.

Kunnskap blir til mat i Afrika

figur

I Øst-Afrika, i det samme området der jeg bor, er det nesten 200 millioner kronisk underernærte mennesker. Afrika sør for Sahara har også verdens største område med dyrkbar jord som ligger brakk – en afrikansk brødkurv som vil kunne mate egen befolkning og åpne for massiv eksport til resten av verdens eksploderende befolkning. Likevel går bare én prosent av banklån i Øst-Afrika i dag til landbruk, hovedsakelig fordi det er mangel på data om afrikanske matvarer. Dette betyr at långivere ikke systematisk kan vurdere risikoen ved utlån.

Informasjonen må behandles og tilpasses brukerne

Tidligere New York-baserte visepresident i Morgan Stanleys Commodities-gruppe, Sara Menker, har startet Gro Ventures i Kenya. Menker spådde tidlig at matvareprisene vil eksplodere som resultat av økt etterspørsel i befolkningen og flere som sulter. Gro Ventures mener at dagens matfordelingsproblem kan løses ved å skape et nettverk av bønder og bruke denne informasjonen til å skape like gode kredittmodeller for investeringer som er tilgjengelig i industriland.

Innen 2015 håper Gro Ventures å genere 150 millioner kroner til østafrikanske bønder og bygge en modell for fremtidige investeringer. En levedyktig gård trenger tilgang til kapital, frø og gjødsel, beskjæring, forsikring, lagring og distribusjon – og til dette låner bønder i dag til dyre priser, som for bøndene betyr dårlig butikk. Hvis långiverne derimot hadde vært bedre informert om faktisk risiko (nedbørsmengde, jordsmonn, parasitter, gjødselbehov, avlinger osv.) ville de hatt en mer nøyaktig risikoprofil og kunne tilby konkurransedyktige lån.

Brukervennlighet like viktig som innhold

Enhver bedrift er en informasjonsvirksomhet, ifølge Michael De Kare-Silver, som er en av verdens ledende ‘profeter’ på digital fremtidsforskning. For å vinne frem må bedrifter kunne foredle produkter og tjenester og dele denne informasjonen til nytte for forbrukeren. Høyteknologiske bedrifter har nå samme forventninger til brukervennlighet som til teknologiske nyvinninger. Hvis man observerer hvordan en treåring navigerer på en iPad, ser man tydelig hvordan Apple har ivaretatt brukervennlighet selv om yteevnen mer enn dobles hvert andre år. Selv om den informasjonen man trenger, ofte er tilgjengelig, hjelper det lite hvis den ikke er organisert i et brukervennlig format.

Datainnsamling, databehandling og distribusjon

Et problem som møtte Gro Ventures før, var at mye av de tilgjengelige dataene var statiske eller utdaterte. Gjennom egen datainnsamling var den mest underutnyttede kilden til informasjon bøndene selv, sier Sara Manker: «Bonden er den beste sensoren du kan ha, og kan enkelt svare på hva som dyrkes, hva som blir solgt, og ta bilder av skadedyr.» Datainnsamling er fortsatt på det eksperimentelle stadiet, men Gro Ventures planlegger å samarbeide med selskaper som leverer jordbruksprodukter og kompenserer med ringeminutter og andre fordeler til bønder som deler informasjon. En gruppe med programmerere gjør dataene tilgjengelig i brukervennlige modeller hvor brukeren kan legge inn egne ønskede søkeparametre. Disse modellene gjøres offentlig tilgjengelig eller skreddersys til kommersielle aktører som betaler for tjenestene.

Fremtiden er bedre enn du tror

Steven Kotler skriver om en lys fremtid for verdens fremtidige ni milliarder mennesker i år 2050 i boken Abundance: The future is better than you think. Forfatterne av boken refererer i tittelen til en fremtid hvor verdens ni milliarder mennesker har tilgang til rent vann, mat, energi, helsetjenester, utdanning og alt annet nødvendig, takket være teknologisk innovasjon.

Se for deg at bøndene i Øst-Afrika snart bytter ut de telefonene de allerede har, med billigere smarttelefoner som inneholder en applikasjon som forteller om neste nedbør, fuktighet og næringsinnhold i jorda og tilstanden generelt på avlingen hans. Applikasjonen, som utvikles av selskaper som Gro Ventures, kunne beregne sannsynligheten for ulike hendelser som kan påvirke avlingen. Bonden blir kontinuerlig informert om riktig type frø og gjødsel, hvilken mengde som skal brukes når, hva markedet etterspør, og beste tidspunkt for innhøsting basert på avling og varierende sesongpriser. Bønder som bruker skreddersydde applikasjoner som i dette eksempelet, bidrar alle som sensorer ved å samle inn og forbedre informasjonen i systemet. Investorer på sin side vil ha sitt eget brukergrensesnitt for å styre investeringene og dermed også veksten i jordbruket inn mot de områdene som er mest fruktbare. Brukervennlig kunnskap som er tilgjengelig for både bønder og investorer, har potensial til å kunne mate et kontinent som sulter, resten av verden i dag og fremtidens eksploderende befolkning.

figurfigur


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS