Magma topp logo Til forsiden Econa

Econa

Kurskalender

Kan_logo_cmyk_fmt

Kurskalender
Mai  
Valutasikring 22.
Rentesikring 23.
Juni  
Forretningssystemer 2012 05.–06.
Excel Makro 11.–12.
Business Controlleren 12.
Presentasjonsteknikk 13.–14.
Grunnleggende Excel 13.–14.
Regnskapsmedarbeideren 14.–15.
Avansert Excel 18.–19.
Excel for controllere og økonomiansvarlige 19.–20.
September  
Styrearbeid fra A-Å 24.
Excel for controllere og økonomiansvarlige 25.-26.
Lean Finance 26.
Prosjektcontrolling 27.
oktober  
Førstegangslederen 02., 23. og 13.11
Business English 18.
Grunnleggende Excel 20.–21.
november  
Controlleren 21.–22.

figur

400 kr i rabatt pr. kurs eller konferanse til alle medlemmer av Econa

 

Econas Medlemstilbud

Lønnsstatistikk/lønnskalkulator: Econas årlige lønnsstatistikk er et nyttig verktøy for siviløkonomer som skal forhandle om lønn. Finnes som kalkulator, separate tabeller og komplett PDF-fil på econa.no. Pris ikke-medlemmer: 3.012 kr.
Bank- og forsikringstilbud i DnB konsernet: Econas medlemmer tilbys gunstige betingelser på bank- og forsikringstjenester hos DnB. Informasjon om tilbudene får du ved å ringe Medlemsrådgiveren på 04700, eller ved å gå inn på bank- og forsikringstilbud på econa.no.
Magma:Fagtidsskriftet Magma tilsendt åtte ganger per år. Magma finnes også i elektronisk søkbar utgave på web. Her finnes alle tidligere utgitte utgaver av Magma, fra 1998 til i dag. Pris ikke-medlemmer/abonnenter: 1.490 kr.
Econas advokatkontor: Econa har fem ansatte advokater/advokatfullmektiger, som jobber med rådgivning til medlemmer i arbeidsrettslige spørsmål. Advokatene tilbyr rådgivning per telefon, besvarer henvendelser på e-post eller gjennomfører møte med den enkelte for å drøfte saken. Våre advokater kan være med som rådgiver i møter med arbeidsgiver, og kan om nødvendig føre saker for domstolene. Informasjon om priser finnes på våre nettsider.
Juridisk kunnskapsdatabase: Databasen er forbeholdt medlemmer og krever innlogging på econa.no med medlemsnummer og fødselsdato. I databasen finner du blant annet informasjon om ansettelse, arbeidsavtale, arbeidstid, lønn, ferie, permisjon, sykdom, pensjon, oppsigelse mm.
Aksje- og fondshandel: Sparing i aksjer, fond og til pensjon – med lave eller ingen gebyrer – betyr mer igjen til deg som sparer. Som medlem i Econa kan du nå få en morsommere og smartere spareordning – hos Nordnet
Lokalavdelinger: Econa har 14 lokalavdelinger over hele landet. Avdelingene arrangerer faglige og sosiale aktiviteter. Det er vanligvis gratis å delta på disse.
STUDENTTILBUD: Vi tilbyr våre studentmedlemmer en rekke fordelaktige tilbud. Blant annet får man PC-forsikring inkludert i medlemskontingenten, tilgang til studentkompendier, gjennomlesning av arbeidskontrakt, og gjennomgang av CV og søknad. I tillegg får man mulighet til å delta på arrangementer i regi av lokalavdelingene. For mer informasjon om alle tilbud og om studentgruppen på din skole se www.econa.no
Utdanning i utlandet og videreutdanning: Econa rådgir deg gjerne i prosessen med valg av studiested i utlandet.
Lønnsforhandlinger:Econas administrasjon og lokale tillitsvalgte gir veiledning i forbindelse med lønnsforhandlinger. Econa er med i Akademikerne, hovedorganisasjonen for langtidsutdannede.
KARRIEREVEILEDNING: Manpower professional tilbyr medlemmene kostnadsfri karriererådgivning. For medlemmer over 55 år tilbys egen samtale med fokus på den enkeltes kompetanse, erfaring og jobbønsker. Personalhuset tilbyr medlemmene kostnadsfri karriererådgivning samt rabatterte priser i forbindelse med sluttpakker, outplacement og mer dyptgående rådgivning vedrørende egen karriere. De tilbyr også egne pakker til nyutdannede.
Pensjonsrådgivning: Econa har inngått en avtale med advokatfirmaet Arntzen de Besche om gratis og uforpliktende forhåndskonsultasjon av egen sak innen fagområdet pensjon.
Kurs og konferanser:Medlemmer får kr 1200,– i rabatt på kurs og konferanser hos KAN Econa ut året.Se www.kan.no for betingelser.
lederkilden.no: Et omfattende nettbasert oppslagsverk som er utviklet for styremedlemmer, ledere og deres rådgivere. Gir på en enkel måte tilgang til kvalitetssikrede verktøy som er nyttige for mange siviløkonomer i det daglige arbeid.
Drivstoffavtale med Esso:Medlemmer får rabatt på bensin (40 øre/l) og bilvask (20 %).

Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS