Magma topp logo Til forsiden Econa

magma1702_forening-30_img_005

Adm.dir. i Econa tom@econa.no

Kvalitetskrav må ha konsekvenser

Det er mye positivt i stortingsmeldingen Kultur for kvalitet i høyere utdanning som regjeringen la frem tidligere i vinter, men den burde vært mye tydeligere når det gjelder behovet for å spisse toppene og legge ned de svakeste breddetilbudene.

I Econa er vi selvsagt spesielt opptatt av økonomiutdanningen. Det tilbys for eksempel bachelorutdanning innen økonomi og administrasjon ved 41 læresteder i Norge. Master-/siviløkonomutdanning tilbys 15 steder.

Vi i Econa synes det er bra at mange har mulighet til å ta en økonomiutdanning som gir verdiskaping på mange nivåer og tydeligvis er etterspurt siden nesten alle får jobb. Men det er vanskelig å tro at det leveres god nok kvalitet ved så mange læresteder. Som det påpekes i meldingen, har små og fragmenterte fagmiljøer i Norge blant annet i internasjonale evalueringer blitt identifisert som et hinder for bedre kvalitet.

I meldingen skriver regjeringen at den vil bygge ut en nasjonal konkurransearena for utdanningskvalitet og opprette en kvalitetsportal hvor indikatorer og relevante kunnskapskilder samles på ett sted. Alt dette er bra!

Men staten må også ta konsekvensen av det som måtte fremkomme i grundigere kvalitetsmålinger. Vi må stille minimumskrav til alle utdanningssteder, og der kvalitetsmålinger forteller at disse minimumskravene ikke blir nådd, må vi rett og slett luke ut de dårligste, statsstøtte må reduseres eller falle bort, og ressursene må heller komme en annen institusjon til gode. Det skylder vi «kundene», altså studenter som investerer år av livet sitt i studier, og arbeidslivet som tar imot dem.

I tillegg til kvalitet i bredden må vi spisse satsingen i toppen. Utdanningsinstitusjonene og kandidatene de klargjør for arbeidslivet, deltar ikke i NM i kvalitet. De konkurrerer i VM.

De beste økonomilærestedene i Norge konkurrerer i dag mer med København, Stockholm, London, Paris og USA om de beste studentene og akademikerne enn med hverandre.

Det betyr at vi må våge å peke ut noen elitesatsinger, tilsvarende som å etablere Olympiatoppen innen idretten. Disse få må tilføres ekstra ressurser, men selvsagt også få tøffe krav om å levere utdanning på internasjonalt elitenivå.

Disse to klare tiltakene, luking i bunnen og spissing i toppen, finnes det knapt spor av i stortingsmeldingen, og det bidrar til at den blir tannløs.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS