Magma topp logo Til forsiden Econa

Leif Håvar Kvande i Nard AS

Lar SEB-analytikere jobbe gratis for å redde verden

Nyutdannede Johannes Breivik ville ha det meningsfylt på jobb. Derfor tok han initiativet til å samle bærekraftige oppstartsselskaper for å gi dem hjelp til å hente kapital og finansiell kompetanse.

figur

Johannes Breiviks tre viktigste råd

I bærekraftsdebatten blir det utrolig polarisert. Enten så er man grønn, eller så vil man tjene penger. På ScaleCenter møtes disse ytterpunktene, og vi jobber for et felles mål. Når finans møter selskaper som jobber med bærekraft, kan magiske ting skje, sier Johannes Breivik, nylig ferdigutdannet siviløkonom og primus motor for og etablerer av finanskonsernet SEBs ScaleCenter.

ScaleCenter er en pro bono-inkubator som har til hensikt å fylle tomrommet som kommer etter at selskapene har vært gjennom inkubator- og akseleratorprogram for tidlig fase.

– Vi har to krav til selskapene som vi tar inn. Det ene er at selskapene har bærekraft som kjernevirksomhet. Det andre er at de jobber innenfor viktige norske industrier, fortsetter Breivik.

En tredje fellesnevner er at selskapene som er plukket ut, er i «dødens dal»: De er for store for å gjennomgå nok et akseleratorprogram for tidlig fase, men for små for VC-fond, banker og større investorer.

– Selskapene vi har tatt inn, ser typisk etter 20–70 millioner kroner i finansiering, som ofte er mye vanskeligere å få tak i enn 200–700 millioner. Ideene kan ofte være veldig gode, og selv om fondene har troen på selskapene, har de ikke mandat til å ta så små posisjoner. Ellers sitter selskapene gratis hos SEB, det er ingen form for betaling, heller ikke i form av aksjer eller opsjoner, forklarer Breivik.

Han forteller at ScaleCenter bevisst har utelatt fintech og valgt grønne selskaper blant annet for at SEB kan få mer kunnskap om bærekraftig teknologi og fremtidens virksomheter.

I dag har fire selskaper plass i SEBs lokaler på Aker Brygge:

  • Innomar, som jobber for et mer bærekraftig fiskeri ved hjelp av midlertidige merder på havbunnen
  • Brim Explorer, som jobber for elektrifisering av sightseeing-båter og lavere CO2-fotavtrykk fra turisme
  • FarmForce, som jobber for bærekraftig landbruk, bedre livskvalitet for bøndene og miljøvern gjennom digitalisering av jordbruket i utviklingsland
  • Glint Solar, som bruker satellittdata og kunstig intelligens til å analysere hvor i verden det er mest optimalt å installere flytende solceller

Jobb med mening

ScaleCenter gir selskapene tilgang til kunnskap og kompetanse gjennom at de SEB-ansatte jobber gratis for bedriftene. I tillegg samarbeider ScaleCenter med NHH-studentene gjennom Start NHHs Remote Workforce. Remote Workforce brukes på mer tid­krevende oppgaver, som undersøkelser, markedsføring, analyser, markedsoversikter og så videre.

Spiren til ScaleCenter ble sådd på en den tradisjonsrike pizzakvelden for elever og representanter fra næringslivet tilknyttet faget «Mergers and Acquisition». Etter en prat med John Turesson ble Johannes invitert til intervju hos SEB i Oslo, hvor han ble tilbudt et internship høsten 2019.

– Jeg startet arbeidet med å få opp ScaleCenter i september 2019, og i mars 2020 hadde vi de første selskapene på plass, forteller Breivik.

figur

Bunnlinje og bærekraft

– Hvorfor vil du jobbe med bærekraft?

– For det første er kompetanse rundt bærekraft viktig for å bringe verden videre. Samtidig tror jeg at kompetanse rundt bærekraft vil være en viktig attributt for en økonom fra et individuelt standpunkt. Man må ikke velge å være enten pragmatiker eller idealist. Jeg mener det er fullt mulig å være en pragmatisk idealist. Det er riktig både for verden og bunnlinja å ha to tanker i hodet på én gang, svarer Breivik.

– Vi må være åpne for at vi ønsker samme ting, selv om vi er ulike og jobber i ulike selskaper. Når man setter de bærekraftige oppstartsselskapene sammen med de som er steindyktige på finans – det er da du kan få endring. Det er da du får ringvirkninger som faktisk betyr noe, sier Breivik og fortsetter:

– Dette synes jeg er veldig spennende, det som skjer mellom folk. Når de blir kjent med hverandres profesjon og får respekt for hverandres kunnskap. Det er krutt. Da er ikke én + én = to. Da blir summen tre.

Løfter bærekraft inn i kapitalverdenen

– Hva tilbyr dere de bærekraftige selskapene?

– Har du begynt med en idé om å redde verden, er det ikke sikkert at du har tenkt på hvordan dette prises i en kapitalverden. Det som går igjen hos alle, er at de trenger kompetanse på finansstruktur, kapitalbehov, investorbase, prising og så videre, svarer Breivik.

Han trekker frem et eksempel. Jobber man med bønder i utviklingsland, spør investorene: Hva er lønnsomheten per bonde? Da svarer man kanskje at det er litt forskjellig. Noen kjøper dette, og andre bruker dette. Da kan vi typisk komme med tips til måltall og multipler.

– Hvor inntektene kommer fra, hva som er lønnsomt, hva er inntektsmatrisen. Det må man ha svar på i møte med investorene og finansinstitusjonene.

ScaleCenter har gitt selskapene kraftigere muskler. FarmForce hentet nylig 35 millioner kroner i en emisjon som verdsatte selskapet til 63 millioner kroner. Innomar hentet 63 millioner kroner i frisk kapital.

Transparens hindrer grønnvasking

– Hvordan finner dere frem til selskapene som faktisk har bærekraft som kjernevirksomhet, og ikke bedriver grønnvasking?

– For det første er det fryktelig vanskelig å skille mellom bærekraft og grønnvasking. Vi er ikke et klassifisering- eller verifiseringsselskap, så vi har systemer og rådgivere med en utvelgelsesprosess som vi vet fungerer. Det viktigste er å være transparent i alt man gjør, og handle i beste mening, svarer Breivik.

– Hva har vært det mest utfordrende med å etablere ScaleCenter?

– Jeg trodde jeg ville møte mer motstand enn jeg gjorde, men folk heier mer på deg enn noe annet, svarer Breivik.

– Når det er sagt, kan det være utfordrende å få oppstartsverdenen til å møte et finanskonsern som SEB, som er rigget for å understøtte store, børsnoterte konsern og utstede obligasjoner og lån på flere hundre millioner kroner. ScaleCenter forsøker å koble disse to ytterpunktene sammen. Det er interessant å se magien som skjer i disse møtene. Vi i finans må lære oss hva som er bærekraftig teknologi, og hvordan dette påvirker samfunnet.

Økonomen som endringsagent – en serie om hvordan økonomer bidrar til en mer bærekraftig verden

I denne serien møter vi økonomer i små og mellom­store virksomheter over hele landet som gjør en forskjell for klima, miljø og bærekraft. Som bidrar til en mer bærekraftig verden. Som forteller hvordan de har påvirket bedriften slik at den har gått fra å være lønnsom til å bli bærekraftslønnsom. Har du tips til hvem som bør intervjues? Send en e-post til kommunikasjonsansvarlig Gry Ljøterud i Econa på gry@econa.no


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS