Magma topp logo Til forsiden Econa

magma2005_forening_img_018

Adm.dir. i Econa nina@econa.no

Lærestedene må levere i den nye normalen

Lærestedene skal ha honnør for rask omstilling da pandemien traff oss i mars. Usikkerheten i høst har krevd nye rutiner, og vi har lest mye om fadderuker som avlyses. Det meste har dreid seg om oppmøte, fysiske samlinger og organisering. Nå bør vi også ta en titt på studiekvaliteten og læringsmiljøet.

Like lite som en bedrift kan digitaliseres ved å gå fra post-it til e-post, blir utdanningen digital av at forelesningen følges via skjerm i stedet for i fore­lesningssal. Det er ikke tilstrekkelig eller særlig innovativt å replisere auditoriet på Teams eller Zoom. Når landets forelesere igjen skal i aksjon, skal de ikke bare informere, de skal også inspirere. Det krever at utviklingen fortsetter, og at pedagogikk og didaktikk tilpasses den nye hverdagen, og ikke bare bytter kanal.

Covid-19 setter skolene under press for å sørge for et godt læringsutbytte. Er det mulig å ta igjen for mang­elen på fysisk tilstedeværelse og interaksjon mellom studenter og det faglige, når mye av utdanningen skjer digitalt? Min bekymring er om dagens studenter vil preges av dårligere studiekvalitet.

Leder av Econas fagutvalg, professor ved NHH Tor W. Andreassen og jeg roper et varsko om at studie­kvaliteten må holde et like høyt nivå som uten covid-19. Om dette ikke skjer, risikerer skolene svakere avgangsstudenter, dårligere studiemiljø og ikke minst økonomiske krav som følge av kvalitativt dårlig og mangelfull undervisning. Der man har skolebetaling, risikerer man å betale for en vare man ikke har fått. I USA har vi sett at en rekke private skoler har fått reaksjoner på dette. Dette gjør at deres betalingsmodell og i verste fall business­modell vil måtte justeres.

Online-undervisning gir ikke den samme læringsopplevelsen som fysiske møter. Pedagogikken må utvikles til dette formatet. Kravet til tilpasninger har kommet brått på, og mange skoler har et akutt behov for voksenopplæring. Vi tror den gode og langsiktige løsningen som tar med seg det beste fra online-undervisning, er en kombinasjon av fem elementer:

  • Undervise i auditorier (plassbegrensninger tilpasset covid-19).
  • Ha online-undervisning med tilpasset pedagogikk; korte seanser inkludert oppgaver og digitale gruppe­rom hvor foreleser kan lytte inn og bidra.
  • Gi studieveiledning der studiegrupper har samtaler online eller fysisk med foreleser.
  • Dele studentene inn i studiegrupper som møtes regelmessig.
  • La studentene jobbe på egen hånd før de møtes i studiegruppen, som møtes før de kommer til forelesning eller studieveiledning.

Ensomhet blant studenter var en utfordring allerede før covid-19. Sosialisering og nettverksbygging er sentralt når man er fersk og nysgjerrig. Faren for å stå alene er langt større nå. Dette handler ikke om nye kamerater å feste med, men medstudenter er en viktig del av læringsmiljøet og nettverket videre i livet. I tillegg kommer faren for at studenter dropper ut av studiene som følge av manglende trivsel og motivasjon. Lærestedene må levere i den nye normalen. Vi vet ikke hvor lenge den vil vare.


Econa er foreningen for høyt utdannede innen økonomi og administrasjon. Er du ikke medlem?
Sjekk medlemstilbudene og meld deg inn i dag.

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS