Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Øystein Widding

Lars Øystein Widding er dr.oecon. fra Handelshøyskolen i Bodø(HHB). Widding er post.doc. ved Norges teknisk naturvitenskapeligeuniversitet (NTNU) samt førsteamanuensis II ved HHB. Han erkoordinator for NTNUs Entreprenørskole, og hans forskningsfelt erentreprenørskap og kommersialisering av kunnskap. Widding har ogsåledererfaring fra privat og offentlig sektor.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS