Magma topp logo Til forsiden Econa

Lars Sørgard

Lars Sørgard er siviløkonom fra NHH (1983) og dr. oecon fra NHH (1993). Han er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NHH.
Bilde mangles

© Econas Informasjonsservice AS, Rosenkrantz' gate 22 Postboks 1869 Vika N-0124 OSLO
E-post: post@econa.no.  Telefon: 22 82 80 00.  Org. nr 937 747 187. ISSN 1500-0788.

RSS